Articolul 398 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 398. -

Începând cu data aderării la UE, autoritățile competente române vor retrage, temporar sau definitiv, după caz, documentele prevăzute la art. 396 alin. (2) lit. c), eliberate medicilor care întrunesc condițiile prevăzute la art. 370 alin. (1) lit. a), c) și e), precum și medicilor stabiliți în România care întrunesc condițiile prevăzute la art. 370 alin. (1) lit. b), d) și f), în cazul în care acestora li se aplică sancțiunile prevăzute de lege cu suspendarea sau interdicția exercitării profesiei."

Acesta este un fragment din Legea nr. 184/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 184/2015:
Art I
Art II
Art 15 "
Art 146 "
Art 150 "
Art 151 "
Art 316 "
Art 365 "
Art 371 "
Art 398 "
Art 408 "
Art 592 "
Art 864 "
Art 868 "
Art 873^2 "
Art 875 "
Art 879 "
Art III
Art IV
Art V
;
se încarcă...