Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 219/2005 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc

Modificări (6)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 martie 2005 până la 30 iulie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 166/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 219/537

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Administrației și Internelor

În baza prevederilor art. 10 alin. (6) și ale art. 3 pct. 47 din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 251/1999 privind condițiile de autorizare, organizare și exploatare a jocurilor de noroc, cu modificările ulterioare,

ministrul finanțelor publice și ministrul administrației și internelor emit următorul ordin:

Art. I. - Modificări (5)

În vederea emiterii, suspendării sau anulării, în condițiile legii, a licențelor pentru exploatarea jocurilor de noroc se constituie Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, cu următoarea componență:

- președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau înlocuitorul acestuia - președinte;

Din partea Ministerului Finanțelor Publice:

1. directorul Direcției de autorizări sau înlocuitorul acestuia - vicepreședinte;

2. directorul general al Direcției generale juridice sau înlocuitorul acestuia - membru;

3. comisarul general al Gărzii Financiare sau înlocuitorul acestuia - membru.

Din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală:

1. directorul general al Direcției generale de inspecție financiar-fiscală sau înlocuitorul acestuia - membru;

2. directorul general al Direcției generale de colectare a creanțelor bugetare sau înlocuitorul acestuia - membru.

Din partea Ministerului Administrației și Internelor:

- șeful Direcției de investigare a fraudelor din Inspectoratul General al Poliției Române sau înlocuitorul acestuia - membru.

Art. II. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 139/116/2004.

Art. III. -

Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice, Ministrul administrației și internelor,
Ionel Popescu Vasile Blaga

;
se încarcă...