Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)

Modificări (1), Referințe (1), Derogări (6)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Modificări (1)

Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală a contabilității publice, Direcția generală de gestiune a impozitelor și contribuțiilor, Direcția generală de colectare a creanțelor bugetare, Direcția generală a tehnologiei informației, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 4 martie 2005.

Nr. 246.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind utilizarea și completarea ordinului de plată
pentru Trezoreria Statului (OPT)
Modificări (13), Derogări (12)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...