Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 85/2005 privind stabilirea baremului anual de impunere și a deducerii personale de bază pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2004

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 februarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 95 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2004, în baza prevederilor art. 95 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2004, precum și ale art. 46 alin. (1) și (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare pentru anul 2004, se stabilește următorul barem anual:

Venit anual impozabil (lei) Impozitul anual (lei)
până la 30.200.000 18%
30.200.001-73.000.000 5.436.000 + 23% pentru ceea ce depăşeşte suma de 30.200.000 lei
73.000.001-117.000.000 15.280.000 + 28% pentru ceea ce depăşeşte suma de 73.000.000 lei
117.000.001-163.500.000 27.600.000 + 34% pentru ceea ce depăşeşte suma de 117.000.000 lei
peste 163.500.000 43.410.000 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 163.500.000 lei

(2) Deducerea personală de bază stabilită potrivit prevederilor art. 46 alin. (1) și (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare pentru anul 2004, pentru calcularea bazei de calcul a impozitului pe venitul anual global realizat în anul fiscal 2004, este de 2.100.000 lei pe lună.

(3) Totodată, la stabilirea venitului net anual din salarii, cheltuiala profesională se corectează în funcție de valoarea deducerii personale de bază.

Art. 2. -

Baza de calcul a venitului supus impozitului anual se calculează prin rotunjire la 1.000 lei, în sensul că fracțiunile sub 1.000 lei se neglijează.

Art. 3. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 28 ianuarie 2005.

Nr. 85.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...