Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice

Modificări (32), Derogări (8), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 februarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 53 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și ale art. 51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2005, ordonatorii principali de credite și instituțiile publice și serviciile publice din subordinea acestora achită salariile într-o singură tranșă lunară, în perioada 5-15 a lunii curente pentru luna precedentă.

(2) Datele prevăzute pentru plata salariilor la instituțiile publice și serviciile publice din subordinea ordonatorilor principali de credite sunt aceleași cu cele stabilite pentru plata salariilor la ordonatorii principali de credite.

Art. 2. - Derogări (5)

Ordonatorii principali de credite și instituțiile publice din subordinea acestora, cu excepția celor finanțați din bugetul local, achită salariile la datele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Derogări (2)

Art. 3. -

Directorii executivi ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, după caz, aprobă prin decizie, la propunerea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale din raza lor teritorială, datele la care se plătesc salariile la instituțiile și serviciile publice locale.

Art. 4. -

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor care compun sistemul bugetar, nou-înființați sau care se reorganizează prin comasare ori divizare, cu excepția celor finanțați din bugetele locale, care nu au fost prevăzuți în anexa la prezentul ordin, au obligația de a propune Ministerului Finanțelor Publice data plății salariilor.

Art. 5. -

(1) Data plății salariilor, în înțelesul prezentului ordin, reprezintă data ridicării sumelor în numerar de către instituțiile publice sau data alimentării conturilor de card ale salariaților instituțiilor publice, deschise la societăți bancare.

(2) În scopul respectării datei plății salariilor, prevăzută la alin. (1), unitățile Trezoreriei Statului teritoriale și ale municipiului București vor comunica ordonatorilor de credite termenele limită la care se depun documentele prin care se dispune plata acestor drepturi.

Art. 6. -

Ordonatorii principali de credite și instituțiile sau serviciile publice din subordinea acestora, care fac obiectul prezentului ordin, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și unitățile subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 7. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 27 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 28 ianuarie 2005.

Nr. 86.

ANEXĂ Modificări (5), Practică judiciară (8)

LISTA
eșalonării pe zile a plății salariilor la ordonatorii principali
de credite și la instituțiile publice subordonate

Cod Denumirea ordonatorului principal de credite Data plății salariilor
1 Administrația Prezidențială 7
2 Senatul 5
3 Camera Deputaților 5
4 Înalta Curte de Casație și Justiție 8
5 Curtea Constituțională 5
6 Consiliul Legislativ 5
7 Curtea de Conturi 5
8 Consiliul Concurenței 10
9 Avocatul Poporului 6
10 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 12
11 Consiliul Național al Audiovizualului 8
12 Cancelaria Primului-Ministru 10
13 Secretariatul General al Guvernului 6
14 Ministerul Afacerilor Externe 12
15 Ministerul Integrării Europene 5
16 Ministerul Finanțelor Publice 10
17 Ministerul Justiției 10
18 Ministerul Apărării Naționale 15
19 Ministerul Administrației și Internelor 14
20 Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 7
21 Ministerul Economiei și Comerțului 5
22 Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 12
23 Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor 10
24 Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului 12
25 Ministerul Educației și Cercetării 14
26 Ministerul Sănătății 15
27 Ministerul Culturii și Cultelor 10
28 Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației 5
29 Autoritatea Națională de Control 12
30 Ministerul Public 13
31 Parchetul Național Anticorupție 13
32 Serviciul Român de Informații 15
33 Serviciul de Informații Externe 14
34 Serviciul de Protecție și Pază 15
35 Serviciul de Telecomunicații Speciale 14
36 Administrația Națională a Rezervelor de Stat 5
37 38 Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale Academia Română 5 14
39 Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 14
40 Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 5
41 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 12
42 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat 5
43 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 7
44 Agenția Națională de Presă ROMPRESS 5
45 Institutul Cultural Român 12
49 Consiliul Superior al Magistraturii 10
50 Autoritatea Electorală Permanentă 6
1 Casa Națională de Asigurări de Sănătate 15
2 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei 8
3 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale 10
4 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare 8
6 Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare 5
7 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România 5
8 Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații 10
9 Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală 10
10 Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare 12
11 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 5
12 Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 6
13 Inspectoratul de Stat în Construcții 10
14 Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației 10
Modificări (14)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...