Ministerul Culturii și Cultelor

Ordinul nr. 2169/2005 privind declasarea imobilului Casele Teodorenilor, situat în municipiul Iași, str. Zlataust nr. 7 A, județul Iași

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 august 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) și ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare,

ținând seama de dispozițiile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și evidență a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fișei analitice de evidență a monumentelor istorice și a Fișei minimale de evidență a monumentelor istorice,

având în vedere dosarele de clasare nr. 2.336 din 18 aprilie 2005 și nr. 2.975 din 20 mai 2005, precum și Avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice nr. 93/E din 2 iunie 2005,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor,

ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Imobilul "Casele Teodorenilor", situat în municipiul Iași, str. Zlataust nr. 7 A, județul Iași, și având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric în lista monumentelor istorice a județului Iași (cod listă/2004 IS-II-m-B-04095), se declasează.

Art. 2. -

Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Iași va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

p. Ministrul culturii și cultelor,
Ioan Onisei,
secretar de stat

București, 16 iunie 2005.

Nr. 2.169.

;
se încarcă...