Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală

Modificări (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 487 din 03 iulie 2015.

În vigoare de la 03 iulie 2015 până la 23 august 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 2442/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art. 177 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) și al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Agenția Națională de Administrare Fiscală va elabora o listă a practicienilor în insolvență agreați, pe zone geografice aferente regiunilor fiscale, astfel cum sunt organizate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

a) Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, care cuprinde județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui;

b) Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, care cuprinde județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea, Tulcea;

c) Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, care cuprinde județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman;

d) Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, care cuprinde județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea;

e) Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, care cuprinde județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș;

f) Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, care cuprinde județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureș;

g) Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, care cuprinde județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu;

h) Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, care cuprinde municipiul București și județul Ilfov.

Art. 2. -

În înțelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele specificații:

a) Comisia de agreare și selecție - comisia constituită prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru întocmirea Listei practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și pentru selecția practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea susținerii și desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și pentru ceilalți contribuabili pe care îi administrează unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, când acestea au calitate de creditori pentru obligații fiscale mai mari de 20.000.000 lei;

b) comisiile de selecție - comisiile constituite prin decizie a conducătorului direcției generale regionale a finanțelor publice la nivelul unităților teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru selecția practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea susținerii desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează, când au calitate de creditori pentru obligații fiscale mai mici de 20.000.000 lei inclusiv.

Art. 3. -

Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală se publică pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, fiind actualizată ori de câte ori Comisia de agreare și selecție a practicienilor în insolvență efectuează proceduri de selecție în vederea agreării sau constată că a intervenit o situație care impune eliminarea practicienilor în insolvență din listă sau ori de câte ori este necesar.

Art. 4. -

(1) Procedurile de selecție a practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în scopul susținerii desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii administrați de Agenția Națională de Administrare Fiscală sau, după caz, de unitățile sale teritoriale, se realizează de către Comisia de agreare și selecție constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau, după caz, de comisiile de selecție a practicienilor în insolvență constituite la nivelul unităților teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumite în continuare comisii de selecție/comisii competente/comisie competentă.

(2) La nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală se constituie Comisia de agreare și selecție a practicienilor în insolvență, în vederea organizării procedurilor de agreare a practicienilor în insolvență, precum și în vederea selecției practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și pentru ceilalți contribuabili pe care îi administrează unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, când acestea au calitate de creditori pentru obligații fiscale mai mari de 20.000.000 lei. Comisia se constituie prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, având următoarea componență:

- președinte - directorul general al Direcției generale juridice;

- membru titular, directorul general al Direcției generale de reglementare a colectării creanțelor bugetare;

- membru titular, directorul general al Direcției generale de informații fiscale,

iar secretariatul este asigurat de un reprezentant al Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Membrii supleanți vor fi înlocuitorii de drept sau funcționarii publici din cadrul direcțiilor de care aparțin, desemnați în mod expres de membrul titular care absentează.

(3) La nivelul unităților teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală se constituie comisii de selecție în vederea selecției practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează, astfel:

a) prin decizie a conducătorului direcției generale regionale a finanțelor publice, la nivelul acesteia, se constituie comisia de selecție a practicienilor în insolvență, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru obligații fiscale mai mari sau egale cu 10.000.000 lei și până la 20.000.000 lei inclusiv. Comisia va fi constituită din:

- directorul executiv - colectare - președinte;

- directorul executiv - inspecție fiscală - membru titular;

- șeful serviciului/biroului juridic - membru titular,

iar secretariatul va fi asigurat de un reprezentant al biroului/compartimentului procedura insolvenței și lichidări sau de un reprezentant al serviciului/biroului juridic.

Membrii supleanți sunt înlocuitorii de drept ori alte persoane desemnate în acest sens;

b) prin decizie a conducătorului direcției generale regionale a finanțelor publice, la nivelul fiecărei administrații a finanțelor publice județene din cadrul regiunii, se constituie comisia de selecție a practicienilor în insolvență, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru obligații fiscale mai mici de 10.000.000 lei. Comisia va fi constituită din:

- șeful de administrație adjunct - colectare - președinte;

- șeful de administrație adjunct - inspecție fiscală - membru titular;

- șeful serviciului/biroului juridic - membru titular,

iar secretariatul este asigurat de reprezentantul compartimentului procedura insolvenței și lichidări sau de un reprezentant al serviciului/biroului juridic.

Membrii supleanți sunt înlocuitorii de drept ori alte persoane desemnate în acest sens;

c) prin excepție de la lit. a) și b), la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București se constituie comisia de selecție a practicienilor în insolvență, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru obligații fiscale până la 20.000.000 lei inclusiv. Comisia va fi constituită din:

- directorul executiv - juridic - președinte;

- directorul executiv - colectare - membru titular;

- directorul executiv - inspecție fiscală - membru titular,

iar secretariatul va fi asigurat de un reprezentant al compartimentului procedura insolvenței și lichidări sau de un reprezentant al serviciului/biroului juridic.

Membrii supleanți sunt înlocuitorii de drept ori alte persoane desemnate în acest sens.

CAPITOLUL II Selecția practicienilor în insolvență în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală

Art. 5. -

(1) În vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, practicienii în insolvență se selectează de către Comisia de agreare și selecție a practicienilor în insolvență, desemnată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Jurisprudență

(2) Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală se aprobă și se actualizează prin decizie a Comisiei de agreare și selecție. Jurisprudență

(3) Comisia de agreare și selecție constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală ia măsuri în vederea actualizării Listei practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, publicării pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și transmiterii acesteia către organele fiscale.

Art. 6. -

(1) Selecția practicienilor în insolvență în vederea agreării și completării Listei practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală se organizează semestrial.

(2) Procedura de selecție a practicienilor în insolvență în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală începe prin publicarea unui anunț într-un cotidian de circulație națională și pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform modelului din anexa nr. 1.

(3) Termenul de depunere a ofertelor expiră la data menționată în anunțul publicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(4) Termenul de deschidere a ofertelor depuse în vederea agreării va fi cel stabilit de către comisie în anunțul publicat.

Art. 7. -

(1) Pentru participarea la selecția organizată pentru completarea Listei practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în termenul indicat în anunțul prevăzut la art. 6, ofertanții trebuie să depună următoarele documente:

a) o scrisoare de intenție prin care își manifestă interesul de a participa la selecția în vederea înscrierii în Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu precizarea regiunilor pentru care își depun oferta - va fi completat formularul cuprins în anexa nr. 2.

b) un act justificativ eliberat de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) din care să rezulte că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă în evidențele UNPIR, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

c) certificatul de atestare fiscală pentru ofertant, eliberat de organul fiscal competent, din care să rezulte că acesta nu are obligații fiscale restante la data depunerii ofertei; Jurisprudență

d) o copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, în vigoare la data depunerii ofertei;

e) situația societăților în insolvență, reorganizare sau lichidare din portofoliul ofertantului, care au fost instrumentate în ultimii 5 ani - anexa nr. 3a; situația societăților comerciale pentru care a fost finalizată procedura, întocmită potrivit anexei nr. 3b; Jurisprudență

f) o declarație pe propria răspundere în ceea ce privește numărul de personal calificat și de specialitate afectat procedurii, inclusiv practicieni în insolvență compatibili; declarația va fi însoțită de câte o prezentare a fiecărei persoane și dovada că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte;

g) o declarație pe propria răspundere privind dotarea practicianului cu:

- computer;

- abonament la Buletinul insolvenței (acces pe pagina de internet sau în format hârtie) - se anexează o copie de pe actul justificativ;

- pagină de internet proprie funcțională - se anexează un extras de pe pagina proprie de internet;

- acces la internet;

- adresă de e-mail;

- imprimantă;

- telefon mobil;

- telefon fix;

- fax,

completată conform anexei nr. 4.

h) cazierul fiscal al ofertantului, eliberat de organul fiscal competent, din care să rezulte că nu există fapte înscrise în cazier.

(2) Practicienii în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală care doresc extinderea agreării și pentru alte regiuni decât cele pentru care au optat inițial pot depune documentația prevăzută la alin. (1) în cadrul procedurii de selecție care se organizează semestrial.

(3) Documentația va fi depusă în original sau conform cu originalul, opisată, îndosariată în dosar cu șină, în plic sigilat, toate paginile fiind numerotate, semnate și ștampilate. Participantul va menționa obligatoriu pe plic numele/denumirea, precum și adresa/sediul social, cu mențiunea "a nu se deschide - pentru Comisia de selecție a practicienilor în insolvență - agreare".

Art. 8. -

(1) Oferta va fi descalificată în situația în care în documentație nu este prezentat unul dintre documentele prevăzute la art. 7 alin. (1). Jurisprudență

(2) Oferta va fi respinsă ca fiind tardiv depusă în situația în care nu este respectat termenul indicat în anunțul prevăzut la art. 6.

Art. 9. -

(1) Criteriile care vor fi avute în vedere de către Comisia de agreare și selecție la întocmirea Listei practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt următoarele: Jurisprudență

a) numărul de societăți în insolvență, reorganizare sau lichidare din portofoliul ofertantului;

b) declarația pe propria răspundere în ceea ce privește numărul de personal calificat și de specialitate afectat procedurii, inclusiv practicieni în insolvență compatibili; declarația va fi însoțită de câte o prezentare a fiecărei persoane și de dovada că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte;

c) dotarea practicianului cu:

- computer;

- abonament la Buletinul insolvenței (acces pe pagina de internet sau în format hârtie);

- pagină de internet proprie funcțională;

- acces la internet;

- adresă de e-mail;

- imprimantă;

- telefon mobil;

- telefon fix;

- fax;

d) gradul de acoperire a masei credale pentru toate cazurile din portofoliu;

e) gradul de stingere a creanțelor fiscale cuprinse în masa credală pentru toate cazurile din portofoliu;

f) numărul de cazuri în care au fost aduse sume la masa credală ca urmare a anulării actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;

g) procentul acțiunilor de atragere a răspunderii organelor de conducere, admise irevocabil, raportat la numărul de dosare din portofoliu.

(2) Punctajele pentru criteriile prevăzute la alin. (1) sunt cele cuprinse în anexa nr. 5.

(3) Comisia de agreare și selecție poate solicita orice informații suplimentare pe care le consideră relevante în legătură cu criteriile care urmează a fi avute în vedere la acordarea punctajului. În măsura în care nu sunt comunicate în timpul stabilit, Comisia de agreare și selecție poate să nu puncteze criteriul respectiv.

Art. 10. -

(1) Comisia de agreare și selecție se va întruni și va deschide ofertele la data prevăzută în anunț, în prezența tuturor membrilor. Ofertele care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 8 sunt descalificate sau respinse ca tardive de către comisie.

(2) Comisia de agreare și selecție va analiza fiecare ofertă în parte și o va puncta, în funcție de criteriile și punctajele stabilite prin prezentul ordin. Jurisprudență

(3) Comisia de agreare și selecție declară respinse ofertele care nu au întrunit un punctaj minim de 50 de puncte. Modificări (1)

(4) Rezultatul selecției va fi afișat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și va fi consemnat într-un proces-verbal, ca urmare a finalizării dezbaterilor Comisiei de agreare și selecție.

(5) Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală va fi publicată pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și va fi comunicată direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, prin intermediul Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 11. -

(1) La data suspendării calității de practician potrivit art. 74 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acesta va fi suspendat de drept din Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pe perioada aplicării sancțiunii.

(2) La data excluderii definitive din UNPIR, însoțite de pierderea calității de practician în insolvență, potrivit art. 74 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, practicianul sancționat va fi eliminat din Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(3) Anularea sancțiunii în condițiile legii duce la restabilirea situației anterioare.

Art. 12. -

(1) Comisia de agreare și selecție va actualiza Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în sensul eliminării practicienilor în insolvență agreați care nu mai îndeplinesc condițiile de la data agreării, sunt sancționați administrativ conform art. 11 alin. (2), au o colaborare defectuoasă cu organele fiscale ori în alte cazuri.

(2) Colaborarea defectuoasă cu organele fiscale constă în măsurile luate de practician, infirmate definitiv de instanța competentă și care au dus la defavorizarea/prejudicierea organului fiscal în cadrul derulării unei proceduri de insolvență. Astfel de măsuri vor fi aduse la cunoștința Comisiei de agreare și selecție într-un termen de maximum 30 de zile de la data rămânerii definitivă a soluției instanței competente, printr-un referat întocmit la nivelul structurii juridice care instrumentează cauza, indicându-se în mod expres motivele care susțin o astfel de măsură.

(3) Comisia de agreare și selecție constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală va analiza sesizările organelor fiscale prejudiciate, precum și orice alte sesizări care conțin motive de natură a conduce la eliminarea acestora din Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, și se va pronunța prin decizie motivată asupra măsurii de eliminare.

Art. 13. -

Practicienii în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală care, după data agreării, își schimbă denumirea și/sau forma de organizare, vor comunica modificările Comisiei de agreare și selecție în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea, sub sancțiunea eliminării din Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

CAPITOLUL III Selecția practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale

Art. 14. -

(1) Procedura de selecție a practicienilor în insolvență prevăzută de prezentul capitol urmează a fi aplicată de Comisia de agreare și selecție constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și de comisiile de selecție a practicienilor în insolvență constituite la nivelul unităților teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Pentru contribuabilii care au obligații fiscale administrate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și pentru contribuabilii care au obligații fiscale administrate de către unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în cuantum mai mare 20.000.000 lei, selecția practicienilor care urmează a fi propuși judecătorului-sindic de către organul fiscal se efectuează de către Comisia de agreare și selecție constituită în condițiile prevăzute de art. 4 alin. (2).

(3) Pentru contribuabilii care au obligații fiscale administrate de către unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în cuantum mai mare sau egal cu 10.000.000 lei și până la 20.000.000 lei inclusiv, selecția practicienilor care urmează a fi propuși judecătorului-sindic de către organul fiscal se efectuează de către comisiile de selecție constituite în condițiile prevăzute de art. 4 alin. (3) lit. a).

(4) Pentru contribuabilii care au obligații fiscale administrate de către unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în cuantum până la 10.000.000 lei, selecția practicienilor care urmează a fi propuși judecătorului-sindic de către organul fiscal se efectuează de către comisiile de selecție constituite în condițiile prevăzute de art. 4 alin. (3) lit. b).

(5) Pentru contribuabilii care au obligații fiscale administrate de Direcția Generală a Finanțelor Publice București, în cuantum de până la 20.000.000 lei inclusiv, selecția practicienilor care urmează a fi propuși judecătorului-sindic de către organul fiscal se efectuează de către comisia de selecție constituită în condițiile prevăzute de art. 4 alin. (3) lit. c).

Art. 15. -

(1) Ori de câte ori se pune problema propunerii sau a susținerii/desemnării unui administrator sau a unui lichidator judiciar de către organele fiscale, Comisia de agreare și selecție sau, după caz, comisia de selecție va efectua selecția pentru desemnarea practicianului în insolvență, la solicitarea scrisă a organului care are calitatea de creditor fiscal. Jurisprudență

(2) Pentru realizarea selecției, comisia competentă va publica pe pagina de internet a organului fiscal teritorial și într-un cotidian de circulație națională o invitație de participare conform anexei nr. 6. Jurisprudență

Art. 16. -

(1) Pentru participarea la selecția organizată in conformitate cu prevederile art. 14, practicienii în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală trebuie să depună o ofertă care va conține onorariul lunar, în sumă fixă, și onorariul de succes, sub formă procentuală, solicitate de practician, potrivit anexei nr. 7, și va fi însoțită de următoarele documente:

a) o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situația de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit;

b) o declarație pe propria răspundere privind numărul de personal calificat și de specialitate care va fi alocat pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței la respectiva societate; declarația va fi însoțită de câte o prezentare a fiecărei persoane și de dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte;

c) un act justificativ eliberat de UNPIR din care să rezulte că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă în evidențele UNPIR, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

d) o copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, valabilă pe o perioadă de cel puțin 2 ani;

e) cazier judiciar, cazier fiscal și certificat de atestare fiscală;

f) modalitatea propusă în vederea recuperării creanței fiscale și tratamentul acesteia în cadrul procedurii de insolvență.

(2) Documentația va fi depusă în original la sediul unității fiscale unde se desfășoară selecția, în plic închis, toate paginile fiind numerotate, semnate și ștampilate.

(3) Ofertele depuse vor fi descalificate dacă nu conțin ori nu îndeplinesc următoarele condiții:

a) practicienii în insolvență nu sunt agreați pentru regiunea în care debitoarea își are sediul social;

b) ofertele nu sunt depuse în plic închis și sigilat prin aplicarea ștampilei ofertantului;

c) ofertele nu conțin o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situație de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit;

d) ofertele nu conțin o declarație pe propria răspundere privind numărul de personal calificat și de specialitate care va fi alocat pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței la respectiva societate;

e) ofertele nu conțin copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, valabilă pe o perioadă de cel puțin 2 ani;

f) ofertele conțin documente nesemnate și neștampilate;

g) asociatul/asociații coordonator/coordonatori are/au fapte înscrise în cazierul fiscal sau judiciar;

h) certificatul de atestare fiscală are înscrise sume datorate bugetului de stat.

Art. 17. -

(1) Comisia de selecție va analiza ofertele depuse de practicienii care urmează a fi propuși judecătorului-sindic de către organele fiscale, având în vedere următoarele criterii:

a) onorariul lunar solicitat de practician;

b) onorariul de succes aplicat sumelor recuperate la masa credală, solicitat de practician; Jurisprudență

c) declarația pe propria răspundere privind numărul de personal calificat și de specialitate care va fi alocat pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței la respectiva societate; declarația va fi însoțită de câte o prezentare a fiecărei persoane și dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte;

d) gradul de stingere a creanțelor fiscale, rezultat din situațiile transmise trimestrial de către organele fiscale din zona în care debitoarea își are sediul social și prezentat de către Direcția generală juridică din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în cadrul întrunirii comisiei de selecție; Jurisprudență

e) colaborarea cu organele fiscale, pe regiuni, rezultată din situația transmisă de regiunile fiscale și prezentată de către Direcția generală juridică din Agenția Națională de Administrare Fiscală în cadrul întrunirii comisiei de selecție;

f) modalitatea propusă în vederea recuperării creanței fiscale și tratamentul acesteia în cadrul procedurii de insolvență.

(2) Punctajele pentru criteriile prevăzute la alin. (1) sunt cele cuprinse în anexa nr. 8.

Art. 18. -

(1) La stabilirea nivelului onorariului vor fi avute în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Onorariul propus prin oferta depusă va respecta condițiile prețului prevăzute de art. 1.660 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Orice ofertă care nu respectă aceste condiții va fi descalificată. Sunt considerate astfel de oferte cele cu onorariul lunar și/sau onorariul de succes cu valoare 0 (zero), precum și cele vădit disproporționate raportat la societățile debitoare față de care se dorește selectarea în vederea susținerii în calitatea de administrator/lichidator judiciar.

Art. 19. -

(1) Comisia competentă se va întruni și va puncta ofertele, declarând câștigătoare oferta care obține cel mai mare punctaj.

(2) În cazul în care există 2 ofertanți cu același punctaj, va fi desemnat ofertantul care are gradul de stingere a creanțelor fiscale cuprinse în masa credală cel mai mare, în condițiile art. 17 alin. (1) lit. d), iar în cazul în care și acesta este identic, va fi desemnat ofertantul care a solicitat onorariul procentual mai mic.

(3) În situația în care nu se depune nicio ofertă, organul fiscal va desemna un practician cu care a avut o colaborare bună, din Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru zona respectivă. În această situație, onorariul va fi stabilit în condițiile art. 57 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu respectarea principiilor de la art. 18.

(4) În cazul în care, în cursul procedurii insolvenței, practicianul declarat câștigător renunță la mandatul acordat ori este înlocuit pentru motive temeinice de judecătorul-sindic, organul fiscal poate susține practicianul care a avut cea de-a doua ofertă cea mai avantajoasă în cadrul selecției respective. În această situație, prevederile referitoare la ofertanții cu același punctaj se aplică în mod corespunzător.

Art. 20. -

(1) Rezultatele selecției vor fi comunicate practicienilor în insolvență care au depus ofertele, prin afișarea pe site, și organului fiscal care a solicitat efectuarea selecției, prin intermediul secretariatului comisiei de selecție, conform competențelor stabilite prin prezentul ordin.

(2) La finalizarea selecției, dacă organul fiscal cunoaște procentul creanței fiscale din totalul creanțelor înscrise la masa credală pentru debitorul față de care a fost efectuată selecția, va înștiința practicianul în insolvență, concomitent cu rezultatul selecției, prin intermediul secretariatului comisiei de selecție, despre acest fapt, precum și dacă sunt îndeplinite condițiile stipulate de prevederile art. 57 din Legea nr. 85/2014 pentru a se decide numirea în cadrul dosarului de instanță.

(3) În cazul în care comisia competentă nu poate finaliza procedura de selecție, din motive temeinic justificate, până la data adunării creditorilor care are pe ordinea de zi confirmarea practicianului în insolvență, organul fiscal îl poate susține pe cel desemnat de instanța de judecată, cu condiția ca acesta să fie înscris pe Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu onorariul fix dispus de instanță și cu un onorariu procentual care nu poate depăși 5% din sumele recuperate.

Art. 21. -

(1) Organele fiscale care au calitatea de creditori fiscali în dosarele care au ca obiect procedura insolvenței vor propune judecătorului-sindic și vor vota desemnarea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, după caz, numai dintre cei înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Jurisprudență

(2) Organele fiscale care au calitatea de creditori fiscali în dosarele care au ca obiect procedura insolvenței vor propune judecătorului-sindic desemnarea administratorului sau a lichidatorului judiciar selectat de către comisia competentă din Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Jurisprudență

(3) În situația în care propunerile de desemnare a administratorului sau a lichidatorului judiciar se formulează de către un alt creditor decât creditorul fiscal sau de debitor, iar organele fiscale care au calitatea de creditori dețin un procent mai mic de 50% din masa credală, chiar și în situația în care procedura de selecție a fost demarată și nefinalizată, acestea pot fi de acord cu propunerea formulată numai în măsura în care practicianul se află înscris în Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (4). În această situație, organul fiscal va sesiza comisia competentă despre acest fapt, în termen de maximum 3 zile de la luarea la cunoștință asupra situației referitoare la procentul creanței sale, cu propunerea de susținere a propunerii de desemnare formulate de un alt creditor. Comisia competentă va analiza sesizarea organului fiscal și va decide asupra procedurilor de numire demarate, dar nefinalizate sau a celor nedemarate, respectiv dacă acestea vor fi revocate. În măsura în care decide asupra revocării procedurii de selecție demarate, dar nefinalizate, va înștiința organul fiscal care a solicitat procedura de selecție, concomitent cu înștiințarea tuturor participanților ofertanți asupra acestui fapt, revocarea fiind consemnată de către comisie printr-un proces- verbal în care se va consemna motivul revocării.

(4) În cazul în care selecția practicianului în insolvență organizată de comisia competentă este suspendată pe calea unei acțiuni judecătorești, organele fiscale care au calitatea de creditori pot fi de acord cu propunerile de desemnare a lichidatorului judiciar sau administratorului judiciar formulate de alți creditori, instituții publice sau operatori economici cu capital majoritar de stat, iar în lipsa acestora, cu propunerile de desemnare ale altor creditori, cu condiția ca practicianul în insolvență propus să fie înscris pe Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Art. 22. -

Listele centralizate de către Comisia de agreare și selecție constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu privire la colaborarea cu organele fiscale a practicienilor în insolvență vor fi comunicate comisiilor de selecție constituite la nivelul unităților teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care le vor avea în vedere la desfășurarea selecțiilor.

Art. 23. -

Selecția practicienilor în vederea susținerii în dosarele în care Agenția Națională de Administrare Fiscală/unitățile teritoriale ale acesteia se realizează atât pentru calitatea de administrator, cât și pentru cea de lichidator judiciar, nefiind necesară câte o selecție pentru fiecare fază procedurală.

Art. 24. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

CAPITOLUL IV Măsuri tranzitorii

Art. 25. -

Practicienii agreați în baza Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.009/2007 privind procedurile de selecție a practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, rămân agreați pentru o perioadă de 1 an, urmând a solicita agrearea în condițiile prezentului ordin. În această perioadă sunt considerați agreați și pot fi selectați în cadrul dosarelor în care organul fiscal are calitatea de creditor, în condițiile în care debitorul își are sediul în județul corespunzător zonei agreate.

Art. 26. -

(1) În dosarele în care nu au fost inițiate/finalizate procedurile de selecție, în baza Ordinului președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.009/2007, cu modificările și completările ulterioare, și creanța fiscală este mai mare sau egală cu 10.000.000 lei, se va demara procedura de numire a practicienilor în condițiile prezentului ordin de comisia stabilită la art. 4 alin. (2).

(2) În dosarele în care nu au fost inițiate/finalizate procedurile de selecție, în baza Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.009/2007, cu modificările și completările ulterioare, și creanța fiscală este mai mică de 10.000.000 lei, se va demara procedura de numire a practicienilor în condițiile prezentului ordin de comisia stabilită la art. 4 alin. (3) lit. b) sau c), conform competenței teritoriale de administrare, după caz.

Art. 27. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.009/2007 privind procedurile de selecție a practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 9 august 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu Ștefan Diaconu

București, 26 iunie 2015.

Nr. 1.451.

ANEXA Nr. 1

ANUNȚ

Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează procedura de selecție în vederea completării Listei practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Practicienii în insolvență interesați de participarea la această selecție pot depune, până cel târziu la data de . . . . . . . . . . (zi, lună, an), ora . . . . . . . . . ., dosarele de participare, la Agenția Națională de Administrare Fiscală, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București, Registratura generală, pentru Direcția generală juridică din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în plic sigilat, pe care vor fi înscrise următoarele: "Documentație pentru selecția practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală", numele/denumirea, adresa/sediul social, precum și mențiunea "A nu se desigila decât de către Comisia de selecție a practicienilor în insolvență".

Documentația de participare la procedura de selecție se găsește pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și la Direcția generală juridică din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de . . . . . . . . . . (zi, lună, an), ora . . ., la sediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

ANEXA Nr. 2

OFERTANTUL

. . . . . . . . . .

nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . (denumirea/numele, sediul social, număr de telefon)

SCRISOARE DE INTENȚIE

Către,

Agenția Națională de Administrare Fiscală

I. Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului . . . . . . . . . . (denumirea ofertantului), depunem documentația în vederea completării Listei practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru regiunea/regiunile fiscale: . . . . . . . . . . .

II. Anexăm la prezenta scrisoare următoarele documente:

1. actul justificativ eliberat de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, din care rezultă calitatea de practician în insolvență a ofertantului, faptul că nu este suspendat sau incompatibil și că ofertantul nu a fost supus niciunei sancțiuni profesionale sau disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de agreare, de la pagina . . . la pagina . . .;

2. certificatul de atestare fiscală pentru ofertant, eliberat de organul fiscal competent, de la pagina . . . la pagina . . .;

3. o copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, în vigoare, de la pagina . . . la pagina . . .;

4. situația societăților în insolvență, reorganizare sau lichidare din portofoliul ofertantului, care au fost instrumentate în ultimii 5 ani; situația societăților comerciale pentru care a fost finalizată procedura și situația societăților comerciale pentru care procedura se află în desfășurare, de la pagina . . . la pagina . . .;

5. o declarație pe propria răspundere în ceea ce privește numărul de personal calificat și de specialitate afectat procedurii, inclusiv practicieni în insolvență compatibili: la această declarație va fi atașată câte o prezentare a fiecărei persoane și dovada că are încheiat un contract de muncă pe durată nedeterminată, pentru fiecare persoană în parte, de la pagina . . . la pagina . . .; Modificări (1)

6. o declarație pe propria răspundere privind dotarea practicianului cu:

- computer;

- abonament la Buletinul insolvenței (acces pe pagina de internet sau în formă scrisă);

- pagină de internet proprie funcțională;

- acces la internet;

- adresă de e-mail;

- imprimantă;

- telefon mobil;

- fax (de la pagina . . . la pagina . . .);

7. cazierul fiscal și cazierul judiciar al ofertantului, eliberat de organul fiscal competent, din care să rezulte că nu există fapte înscrise în cazier.

Prezenta documentație de prezentare a ofertei are . . . . . . . . . . pagini.

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . (semnătura), în calitate de . . . . . . . . . ., legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3a

OFERTANTUL

. . . . . . . . . .

nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . (denumirea/numele, sediul social, număr de telefon)

SITUAȚIA
societăților în insolvență, reorganizare sau lichidare din portofoliul ofertantului, pentru care procedura se află în curs de desfășurare1

1 Se va avea în vedere și experiența avută de practicienii persoane fizice în cadrul altor societăți comerciale în care au desfășurat activități de reorganizare sau lichidare, cu condiția prezentării unor înscrisuri din care să rezulte că a existat acea colaborare și că s-au ocupat direct de acea reorganizare sau lichidare.

Nr. crt. Denumirea societății comerciale în insolvență, reorganizare sau lichidare Totalul creanțelor înscrise în tabelul creditorilor Valoarea sumelor recuperate Totalul creanțelor bugetare înscrise în tabelul creditorilor Valoarea creanțelor bugetare stinse Valoarea sumelor aduse la masa credală ca urmare a anulării actelor frauduloase și/sau formulării cererilor de antrenare a răspunderii patrimoniale
1.
2.
TOTAL:
RECUPERARE PROCENTUALĂ: = 100 x Totalul valorii sumelor recuperate/Totalul creanțelor înscrise în tabelul creditorilor = 100 x Totalul valorii creanțelor bugetare stinse/Totalul creanțelor bugetare înscrise în tabelul creditorilor

Prezenta reprezintă declarație pe propria răspundere și, cunoscând prevederile Codului penal, răspund pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . (semnătura), în calitate de . . . . . . . . . ., legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului)

ANEXA Nr. 3b

OFERTANTUL

. . . . . . . . . .

nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . (denumirea/numele, sediul social, număr de telefon)

SITUAȚIA
societăților în insolvență, reorganizare sau lichidare din portofoliul ofertantului, pentru care a fost finalizată procedura1

1 Se va avea în vedere și experiența avută de practicienii persoane fizice în cadrul altor societăți comerciale în care au desfășurat activități de reorganizare sau lichidare, cu condiția prezentării unor înscrisuri din care să rezulte că a existat acea colaborare și că s-au ocupat direct de acea reorganizare sau lichidare.

Nr. crt. Denumirea societății comerciale în insolvență, reorganizare sau lichidare Totalul creanțelor înscrise în tabelul creditorilor Valoarea sumelor recuperate Totalul creanțelor bugetare înscrise în tabelul creditorilor Valoarea creanțelor bugetare stinse Valoarea sumelor aduse la masa credală ca urmare a anulării actelor frauduloase și/sau formulării cererilor de antrenare a răspunderii patrimoniale
1.
2.
TOTAL:
RECUPERARE PROCENTUALĂ: = 100 x Totalul valorii sumelor recuperate/Totalul creanțelor înscrise în tabelul creditorilor = 100 x Totalul valorii creanțelor bugetare stinse/Totalul creanțelor bugetare înscrise în tabelul creditorilor

Prezenta reprezintă declarație pe propria răspundere și, cunoscând prevederile Codului penal, răspund pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . (semnătura), în calitate de . . . . . . . . . ., legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului)

ANEXA Nr. 4

OFERTANTUL

. . . . . . . . . .

nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . (denumirea/numele, sediul social, număr de telefon)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal, declarăm pe propria răspundere că beneficiem de următoarea dotare: . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . (semnătura), în calitate de . . . . . . . . . ., legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului)

ANEXA Nr. 5

Criterii și punctaje de selecție în vederea agreării

Punctajele pentru criteriile de selecție a practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală se vor acorda după cum urmează: Jurisprudență

Criteriu Punctaj
Numărul de societăți în insolvență, reorganizare sau lichidare din portofoliul ofertantului:
- 10 sau mai multe societăți:

- mai puțin de 10 societăți:

+ 5 puncte, dar nu mai mult de 25 de puncte
+ câte 0,5 puncte pentru fiecare societate
Declarație pe propria răspundere în ceea ce privește numărul de personal calificat și de specialitate afectat procedurii, inclusiv practicieni în insolvență compatibili: la această declarație va fi atașată câte o prezentare a fiecărei persoane și dovada că are încheiat un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte:
- mai mult de 10 persoane:

- mai puțin de 10 persoane:
+5 puncte, dar nu mai mult de 20 de puncte
+ câte 0,5 puncte pentru fiecare persoană
Dotarea practicianului cu:
- computer;
- abonament la Buletinul insolvenței (acces pe pagina de internet sau în formă scrisă);
- pagină de internet proprie funcțională;
- acces la internet;
- adresă de e-mail;
- imprimantă;
- telefon mobil;
- telefon fix;
- fax.

+1 punct
+2 puncte
+3 puncte
+2 puncte
+2 puncte
+1 punct
+1 punct
+1 punct
+2 puncte
Gradul de acoperire a masei credale (gradul de acoperire a masei credale va fi calculat pentru toate cazurile menționate în situația prezentată):
- mai mult de 91%
- între 71-90%
- între 51-70%
- între 31-50%
- între 21-30%
- între 11-20%
- între 5-10%
- sub 5%


+10 puncte
+8 puncte
+6 puncte
+4 puncte.
+3 puncte
+2 puncte
+1 puncte
+0 puncte
Gradul de stingere a creanțelor fiscale cuprinse în masa credală, pentru toate cazurile din portofoliu (gradul de acoperire a creanțelor fiscale va fi calculat pentru toate cazurile menționate în situația prezentată):
- mai mult de 91%
- între 81-90%
- între 71-80%
- între 61-70%
- între 51-60%
- între 41-50%
- între 31-40%
- între 21-30%
- între 11-20%
- între 5-10%
- sub 5%+10 puncte
+9 puncte
+8 puncte
+7 puncte
+6 puncte
+5 puncte
+4 puncte
+3 puncte
+2 puncte
+1 punct
+0 puncte
Numărul hotărârilor definitive și irevocabile obținute ca urmare a promovării acțiunilor întemeiate pe art. 79 și 80 din Legea nr. 85/2006 privind producerea insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 117 și 118 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență + pentru fiecare caz
1 punct, dar nu mai mult de 10 puncte
Numărul hotărârilor definitive și irevocabile obținute ca urmare a promovării acțiunilor întemeiate pe art. 138 din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 169 din Legea nr. 85/2014 + pentru fiecare caz
1 punct, dar nu mai mult de 10 de puncte
Modificări (1)

ANEXA Nr. 6

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . . invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru regiunea/regiunile . . . . . . . . . . să depună, până cel târziu la data de . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., oferta în vederea desemnării unui practician în insolvență în dosarul de insolvență privind pe debitoarea . . . . . . . . . ., aflat pe rolul Tribunalului . . . . . . . . . ., întocmită conform prevederilor art. 16 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare si selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

ANEXA Nr. 7

OFERTANTUL

. . . . . . . . . .

nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . (denumirea/numele, sediul social, număr de telefon)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către

. . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

I. Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului

. . . . . . . . . ., (denumirea ofertantului)

ne manifestăm interesul de a fi numiți în calitatea de administrator judiciar/lichidator judiciar în Dosarul nr. . . . . . . . . . ., aflat pe rolul Tribunalului . . . . . . . . . ., având ca obiect insolvența debitorului . . . . . . . . . . .

II. Onorariul lunar pe care îl solicităm, exclusiv TVA, este de . . . . . . . . . . lei.

III. Onorariul de succes pe care îl solicităm este de . . . . . . . . . .% din sumele obținute prin valorificarea bunurilor, exclusiv TVA.

IV. Anexăm la prezenta scrisoare următoarele documente:

a) o declarație pe propria răspundere din care rezultă că ofertantul nu se află în situația de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit;

b) o declarație pe propria răspundere privind numărul de personal calificat și de specialitate care va fi alocat pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței la respectiva societate; la această declarație sunt atașate prezentări ale fiecărei persoane și dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte;

c) un act justificativ eliberat de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România din care rezultă calitatea de practician în insolvență a ofertantului, faptul că nu este suspendat și că ofertantul nu a fost supus vreunei sancțiuni profesionale sau disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

d) o copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, valabilă pe o perioadă de cel puțin 2 ani;

e) cazier judiciar, cazier fiscal și certificat de atestare fiscală;

f) prezentarea tratamentului ce urmează a fi aplicat creanței fiscale.

Prezenta documentație de prezentare a ofertei are . . . . . . . . . . pagini.

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . (semnătura), în calitate de . . . . . . . . . ., legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului)

ANEXA Nr. 8

Punctajele pentru selecția privind susținerea practicianului în fața judecătorului-sindic se acordă după cum urmează:

Criteriu Punctaj
Criterii financiare Onorariul lunar fix:
- cel mai mic onorariu lunar, exclusiv TVA
- în ordine descrescătoare
- maximum 10 puncte, cu pas de scădere de 2 puncte
Onorariul de succes procentual:
- cel mai mic onorariu de succes aplicat procentual pentru sumele obținute prin valorificarea bunurilor, exclusiv TVA
- maximum 10 puncte, cu pas de scădere de 2 puncte
Criterii tehnice Declarația pe propria răspundere privind numărul de personal calificat și de specialitate care va fi alocat pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței la respectiva societate; la această declarație va fi atașată câte o prezentare a fiecărei persoane și dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte, la respectiva societate:
- 10 persoane sau mai multe
- 6 persoane
- 4 persoane
- 2 persoane
- 1 persoană
- maximum 10 puncte
10 puncte
8 puncte
3 puncte
2 puncte
1 punct
Gradul de stingere a creanțelor fiscale:
- mai mult de 90%
- între 70%-89%
- între 50%-69%
- între 30%-49%
- între 10%-29%
- sub 10%, dar nu mai puțin de 1%
- maximum 20 de puncte
20 de puncte
15 puncte
10 puncte
8 puncte
5 puncte
3 puncte
Colaborarea cu organele fiscale:
- colaborare foarte bună (nu există situații litigioase cu respectivul ofertant în ultimii 2 ani)
- colaborare bună (nu există situații litigioase cu respectivul ofertant în ultimul an)
- colaborare defectuoasă (există situații conflictuale, care pot fi dovedite cu documente, între organul fiscal și ofertant)
Modalitatea propusă în vederea recuperării creanței fiscale și tratamentul acesteia în cadrul procedurii de insolvență
- maximum 20 de puncte
20 de puncte
10 puncte
0 puncte
- maximum 30 de puncte

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...