Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN

Ordinul nr. 225/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială AMGAZ - S.A. Mediaș

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 aprilie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) și (5) și ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul complet de înmagazinare 2005-2006, prevăzute în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1, nu conțin T.V.A.

Art. 2. -

Se stabilesc veniturile totale și veniturile totale reglementate, aferente celui de-al doilea an al perioadei de reglementare, aprilie 2004 - martie 2007, prevăzute în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

Art. 3. -

Prin derogare de la prevederile art. 1, până la finalizarea ciclului complet de înmagazinare 2004-2005, tarifele pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană sunt cele prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.083/2004.

Art. 4. -

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și operatorii licențiați din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Gazelor Naturale,
Ștefan Cosmeanu

București, 15 martie 2005.

Nr. 225.

ANEXA Nr. 1

TARIFE REGLEMENTATE
pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor
naturale pentru ciclul complet de înmagazinare 2005-2006

Denumirea depozitului U.M. Nadeș-Prod-Seleuș
Componenta fixă pentru rezervarea capacității ROL 1000 mc/ciclul de înmagazinare 726.049
RON 1000 mc/ciclul de înmagazinare 72,60
Componenta volumetrică pentru injecția gazelor naturale ROL/1000 mc 0
RON/1000 mc 0
Componenta volumetrică pentru extracția gazelor naturale ROL/1000 mc 16.210
RON/1000 mc 1,62

ANEXA Nr. 2

VENITURILE TOTALE ȘI VENITURILE TOTALE REGLEMENTATE,
aferente celui de al doilea an al perioadei de reglementare
aprilie 2004 - martie 2007

Denumirea depozitului U.M. Nadeș-Prod-Seleuș
Capacitatea operațională Mil. mc 40
Venitul total aferent primului an al perioadei de reglementare (VT1) Mil. ROL 29.831
Mii RON 2.983
Venitul total reglementat aferent primului an al perioadei de reglementare (VB1) Mil. ROL 5.005
Mii RON 501
Rata de creștere a eficienței economice pentru perioada de reglementare % 0
;
se încarcă...