Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN

Ordinul nr. 224/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială Depomureș - S.A. Târgu Mureș

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 aprilie 2005 până la 31 martie 2006, fiind înlocuit prin Ordin 274/2006;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) și (5) și ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul complet de înmagazinare 2005-2006, prevăzute în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1, nu conțin T.V.A.

Art. 2. -

Se stabilesc veniturile totale și veniturile totale reglementate, aferente celui de-al doilea an al perioadei de reglementare aprilie 2004 - martie 2007, prevăzute în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

Art. 3. -

Prin derogare de la prevederile art. 1, până la finalizarea ciclului complet de înmagazinare 2004-2005, tarifele pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană sunt cele prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 355/2004.

Art. 4. -

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și operatorii licențiați din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Gazelor Naturale,
Ștefan Cosmeanu

București, 15 martie 2005.

Nr. 224.

ANEXA Nr. 1

TARIFE REGLEMENTATE
pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor
naturale pentru ciclul complet de înmagazinare 2005-2006

Denumirea depozitului U.M. Târgu Mureș
Componenta fixă pentru rezervarea capacității ROL/1000 mc/ciclul complet de înmagazinare 461.224
RON/1000 mc/ciclul complet de înmagazinare 46,12
Componenta volumetrică pentru injecția gazelor naturale ROL/1000 mc 92.018
RON/1000 mc 9,20
Componenta volumetrică pentru extracția gazelor naturale ROL/1000 mc 70.349
RON/1000 mc 7,03

ANEXA Nr. 2

VENITURILE TOTALE ȘI VENITURILE TOTALE REGLEMENTATE,
aferente celui de-al doilea an al perioadei de reglementare
aprilie 2004 - martie 2007

Denumirea depozitului U.M. Târgu Mureș
Capacitatea operațională Mil. mc 300
Venitul total aferent primului an al perioadei de reglementare (VT1) Mil. ROL 182.476
Mii RON 18.248
Venitul total reglementat aferent primului an al perioadei de reglementare (VB1) Mil. ROL 136.167
Mii RON 13.617
Rata de creștere a eficienței economice pentru perioada de reglementare % 0
;
se încarcă...