Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN

Ordinul nr. 223/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. Mediaș

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 aprilie 2005 până la 10 aprilie 2006, fiind înlocuit prin Ordin 284/2006;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) și (5) și ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul complet de înmagazinare 2005-2006, prevăzute în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1, nu conțin T.V.A.

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Art. 2. -

Se stabilesc veniturile totale și veniturile totale reglementate, aferente celui de-al doilea an al perioadei de reglementare aprilie 2004 - martie 2007, prevăzute în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

Art. 3. -

Prin derogare de la prevederile art. 1, până la finalizarea ciclului complet de înmagazinare 2004-2005, tarifele pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană sunt cele prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 354/2004.

Art. 4. -

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Gazelor Naturale,
Ștefan Cosmeanu

București, 15 martie 2005.

Nr. 223.

ANEXA Nr. 1

TARIFE REGLEMENTATE
pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor
naturale pentru ciclul complet de înmagazinare 2005-2006

Denumirea depozitului U.M. Sărmășel Ghercești Urziceni Bălăceanca Bilciurești
Componenta fixă pentru rezervarea capacității ROL/1000 mc/ciclul complet de înmagazinare 443.395 102.302 501.779 623.782 343.873
RON/1000 mc/ciclul complet de înmagazinare 44,34 10,23 50,18 62,38 34,39
Componenta volumetrică pentru injecția gazelor naturale ROL/1000 mc 47.716 13.043 192.421 195.921 152.266
RON/1000 mc 4,77 1,30 19,24 19,59 15,23
Componenta volumetrică pentru extracția gazelor naturale ROL/1000 mc 60.874 5.760 95.882 120.829 102.372
RON/1000 mc 6,09 0,58 9,59 12,08 10,24

ANEXA Nr. 2

VENITURILE TOTALE ȘI VENITURILE TOTALE REGLEMENTATE,
aferente celui de-al doilea an al perioadei de reglementare
aprilie 2004 - martie 2007

Denumirea depozitului U.M. Sărmășel Ghercești Urziceni Bălăceanca Bilciurești
Capacitatea operațională Mil. mc 700 550 200 50 1.250
Venitul total aferent celui de al doilea an al perioadei de reglementare (VT2) Mil. ROL 379.232 62.173 148.395 45.067 717.686
Mii RON 37.923 6.217 14.840 4.507 71.769
Venitul total reglementat aferent celui de al doilea an al perioadei de reglementare (VB2) Mil. ROL 370.328 58.679 141.651 42.020 695.467
Mii RON 37.033 5.868 14.165 4.202 69.547
Rata de creștere a eficienței economice pentru perioada de reglementare % 0 0 0 0 0

;
se încarcă...