Ministerul Apărării Naționale - MApN

Normele de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale din 08.06.2015

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 16 iunie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentele Norme de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale, denumite în continuare norme, stabilesc principiile, criteriile de performanță, cerințele și condițiile tehnice privind securitatea la incendiu pentru construcții, instalații și alte amenajări, forțele care pot interveni în caz de incendiu, precum și normele, regulile, recomandările și măsurile ce trebuie avute în vedere în scopul apărării împotriva incendiilor.

(2) Prezentele norme se aplică în cadrul structurilor centrale, subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, categoriilor de forțe, direcțiilor, comandamentelor, instituțiilor militare de învățământ, școlilor de aplicație, unităților și formațiunilor militare.

Art. 2. -

Pentru obiectivele, spațiile, locurile de muncă sau activitățile specifice pentru care prezentele norme nu conțin reglementări privind organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor, unitățile militare sunt obligate să aplice normele emise de ministere și celelalte organe ale administrației publice centrale de specialitate cu competență în domeniu, cu avizul Direcției domenii și infrastructuri, pe care îl solicită ierarhic prin structurile specializate.

Art. 3. -

Prezentele norme se corelează cu normele generale de apărare împotriva incendiilor și celelalte prevederi în domeniu, existente pe plan național, cu reglementările din actele normative specifice ale ministrului apărării naționale, și cuprind reglementări privind organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor, referitoare la:

a) proiectarea, construirea, exploatarea, întreținerea și repararea construcțiilor, spațiilor și instalațiilor tehnologice;

b) depozitarea, transportul și manipularea materialelor și a substanțelor cu pericol de incendiu și explozie;

c) executarea lucrărilor de construcții-montaj pentru realizarea de noi investiții, modernizări, schimbări de destinație și transformări;

d) echiparea și dotarea unităților militare cu mașini, instalații, utilaje, aparatură, echipament de protecție, substanțe chimice pentru prevenirea și stingerea incendiilor și la operațiunile de întreținere și exploatare a acestora;

e) instruirea personalului în scopul apărării împotriva incendiilor;

f) avizarea și autorizarea clădirilor, spațiilor și instalațiilor tehnologice privind securitatea la incendiu;

g) constituirea în unitățile militare a structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

h) acte de autoritate, documente specifice, responsabilități.

Art. 4. -

În Ministerul Apărării Naționale, îndrumarea, controlul activității de apărare împotriva incendiilor, precum și coordonarea, avizarea lucrărilor de construcții și a instalațiilor tehnologice din punct de vedere al securității la incendiu, autorizarea funcționării construcțiilor și instalațiilor din punct de vedere al securității la incendiu, avizarea dotării cu mașini, instalații, utilaje, aparatură, echipament de protecție și substanțe chimice se execută prin Direcția domenii și infrastructuri care are constituit un birou încadrat cu personal tehnic instruit și atestat pentru îndeplinirea acestor atribuții.

Art. 5. -

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...