Agenția Națională a Funcționarilor Publici - ANFP

Ordinul nr. 211/2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 2.753/2004 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 martie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 19 alin. (2) și al art. 20 alin. (1) lit. d) și o) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. I. -

Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 2.753/2004 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 3 august 2004, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să transmită Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, până la data de 1 august a fiecărui an pentru anul următor, datele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a)-g) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare."

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici centralizează propunerile autorităților și instituțiilor publice din administrația publică până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

(2) În perioada 15-25 octombrie a fiecărui an, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Ministerul Finanțelor Publice vor consulta organizațiile sindicale reprezentative ale funcționarilor publici în vederea definitivării proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice.

(3) Până la data de 30 octombrie a fiecărui an, Agenția Națională a Funcționarilor Publici împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor înainta Guvernului spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
Birtalan Jozsef

București, 28 februarie 2005.

Nr. 211.

;
se încarcă...