Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

Ordinul nr. 221/2005 privind aprobarea Normelor tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iunie 2005 până la 13 iulie 2009, fiind abrogat prin Ordin 500/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică și ale Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Normele tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. -

Prevederile normelor tehnice și metodologice cuprinse în anexă vor fi duse la îndeplinire prin grija Direcției generale pentru tehnologia informației.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Zsolt Nagy

București, 16 iunie 2005.

Nr. 221.

ANEXĂ

NORME TEHNICE ȘI METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale

;
se încarcă...