Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

Ordinul nr. 249/2005 pentru înființarea Centrului național de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile și de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării și cu Forumul European de Informare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 mai 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

În temeiul art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002,

în baza art. 5 alin. (8) coroborat cu art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului și gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se înființează în cadrul autorității centrale pentru protecția mediului Centrul național de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile și de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării și cu Forumul European de Informare, denumit în continuare Centrul IPPC.

Art. 2. -

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Centrului IPPC este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Structura organizatorică a Centrului IPPC este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Direcția evaluare impact, controlul poluării și managementul riscului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu

București, 26 martie 2005.

Nr. 249.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT-CADRU
de organizare și funcționare a Centrului național de coordonare,
informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici
disponibile și de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea și
Controlul Integrat al Poluării și cu Forumul European de Informare

ANEXA Nr. 2

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Centrului național de coordonare, informare, reactualizare
a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile și de comunicare
cu Biroul European pentru Prevenirea și Controlul Integrat al
Poluării și cu Forumul European de Informare (Centrul IPPC)

                      !||||||||||||||||¬
                   !|||||>§ CENTRUL IPPC §<||||||¬
                   §   ¡||||||||||||||||±    §
                   §       ^        §
                   §   !|||||||°||||||||¬    §   !||||||||||||||||||¬
                   §   § COORDONATOR  §    ¡|||||¯  COMPARTIMENT  §
                   §   —||||||||||||||||¯       § DE INFORMATIZARE §
                   §   § COMITET TEHNIC §       ¡||||||||||||||||||±
                   §   ¡|||||||`||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||¬   §       v
§  GRUPURI TEHNICE DE LUCRU  —|||||±   !||||||||||||||||¬
§      1 ... n      §      § SECRETARIAT  §
¡||||||||||||||`|||||||||||||||±      ¡||||||||||||||||±
        v
!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§!||||||||||||||||||||||||¬!|||||||||||||||||||¬!||||||||||||||||||¬!||||||||||||||||||||||||¬§
§§ș Specialiști din    §§ș Reprezentanți ai §§ș Reprezentanți ai§§ș Reprezentanți ai   §§
§§ institute de cercetare§§ organizațiilor  §§ patronatelor  §§ autorității centrale §§
§§ în domeniul      §§ nonguvernamentale§§         §§ și locale de     §§
§§ tehnologiei și    §§ și asociațiilor §§ș Reprezentanți ai§§ protecție a mediului §§
§§ mediului       §§ profesionale   §§ unităților   §§ș Reprezentanți ai altor§§
§§ș Specialiști din    §§          §§ economice    §§ instituții publice cu §§
§§ instituții de     §§          §§ reprezentative §§ responsabilități în  §§
§§ învățământ superior  §§          §§         §§ domeniu        §§
§¡||||||||||||||||||||||||±¡|||||||||||||||||||±¡||||||||||||||||||±¡||||||||||||||||||||||||±§
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§n = numărul grupurilor de lucru specific fiecărui domeniu pentru care se elaborează ghid de §
§  referință                                        §
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

;
se încarcă...