Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

Ordinul nr. 230/2005 pentru aprobarea Procedurii de raportare a datelor referitoare la substanțele existente conform Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea și controlul riscului substanțelor existente

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 aprilie 2005 până la 17 noiembrie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1001/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 6 alin. (1) și ale art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea și controlul riscului substanțelor existente,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului și gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de raportare a datelor referitoare la substanțele existente conform Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea și controlul riscului substanțelor existente, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Autoritățile publice centrale cu atribuții în domeniu, agenții economici producători și importatori vor aplica procedura de raportare a datelor menționată la art. 1.

Art. 3. -

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează conform art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. -

Prezentul ordin va intra în vigoare la 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Constantin Popescu,
secretar de stat

București, 18 martie 2005.

Nr. 230.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
de raportare a datelor referitoare la substanțele existente conform
Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea și controlul
riscului substanțelor existente

;
se încarcă...