Ministerul Economiei și Comerțului

Ordinul nr. 250/2005 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distribuție a gazelor naturale și pentru aprobarea modificării unui contract de concesiune

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 mai 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 33 din Legea gazelor nr. 351/2004 și ale art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2004 pentru aprobarea conținutului-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distribuția gazelor naturale și a contractului-cadru de concesiune a serviciului public privind distribuția gazelor naturale,

în temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei și comerțului emite următorul ordin:

Art. I. -

Pozițiile 112 și 362 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distribuție a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.195 și 1.195 bis din 14 decembrie 2004 se elimină.

Art. II. -

Contractul de concesiune nr. 120 din data de 18 februarie 2005, încheiat între Ministerul Economiei și Comerțului și Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., se modifică în mod corespunzător prevederilor art. 1 din prezentul ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei și comerțului,
Codruț Ioan Șereș

București, 12 mai 2005.

Nr. 250.

;
se încarcă...