Ministerul Economiei și Comerțului

Ordinul nr. 185/2005 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distribuție a gazelor naturale și pentru aprobarea unui contract de concesiune

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 aprilie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Legea gazelor nr. 351/2004 și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2004 pentru aprobarea conținutului-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distribuția gazelor naturale și a contractului-cadru de concesiune a serviciului public privind distribuția gazelor naturale,

în temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei și comerțului emite următorul ordin:

Art. I. -

Pozițiile 65 și 66 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distribuție a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.195 și nr. 1.195 bis din 14 decembrie 2004, se elimină.

Art. II. -

(1) Se aprobă Contractul nr. 120 din 18 februarie 2005 de concesiune a serviciului public privind distribuția gazelor naturale în perimetrul format din zonele delimitate și prevăzute în Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, nr. 747/2004, în forma în care acest contract a fost semnat între Ministerul Economiei și Comerțului și Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București.

(2) Contractul de concesiune prevăzut la alin. (1) se modifică în mod corespunzător prevederilor art. I.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei și comerțului,
Dan Victor Alesandru,
secretar de stat

București, 13 aprilie 2005.

Nr. 185.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...