Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Hotărârea nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 septembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, ale art. 24 alin. (1) și ale art. 39 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere art. III din titlul XV "Modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Codul deontologic al magistraților, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 144/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 6 mai 2005, se abrogă.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător dr. Dan Lupașcu

București, 24 august 2005.

Nr. 328.

ANEXĂ

CODUL DEONTOLOGIC
al judecătorilor și procurorilor

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...