Subvenții de la bugetul de stat | Lege 334/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Finanțarea publică -
Subvenții de la bugetul de stat

Art. 18. - Reviste (1)

(1) Partidele politice primesc anual subvenție de la bugetul de stat, în condițiile legii.

(2) Suma alocată anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevăzute în bugetul de stat. Pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată proporțional cu numărul mandatelor obținute în alegeri de candidații femei. Modificări (1), Reviste (1)

(3) Subvenția de la bugetul de stat se acordă în funcție de următoarele criterii:

a) numărul de voturi primite la alegerile generale pentru Camera Deputaților și Senat; Derogări (1)

b) numărul de voturi primite la alegerile generale pentru autoritățile administrației publice locale.

(4) În cazul alianțelor politice sau electorale, subvenția se va împărți între membrii alianței după numărul de mandate obținute. Derogări (1)

Art. 19. - Derogări (1), Reviste (1)

75% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărțite partidelor politice, proporțional cu numărul de voturi primite la alegerile parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaților și Senat, dacă au realizat pragul electoral.

Art. 20. - Reviste (1)

25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărțite partidelor politice, proporțional cu numărul de voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale pentru alegerea consilierilor județeni și consilierilor din cadrul municipiului București, dacă au obținut cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier din cadrul municipiului București.

Art. 21. -

La solicitarea Autorității Electorale Permanente, Biroul Electoral Central are obligația să comunice numărul de voturi obținute de partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale la alegerile parlamentare generale, numărul de candidați declarați aleși, pe partide și/sau alianțe și sexe, numărul de voturi obținute de partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale la alegerile generale pentru consilierii județeni și consilierii municipiului București, precum și numărul de candidați declarați aleși la aceste alegeri pe partide și/sau alianțe și sexe.

Art. 22. -

Formațiunile politice și alianțele politice sau electorale primesc anual subvenții de la bugetul de stat în condițiile legii.

Art. 23. -

(1) Subvenția de la bugetul de stat se varsă lunar, prin bugetul Autorității Electorale Permanente, într-un cont special deschis de către fiecare partid politic. Veniturile din subvenții de la bugetul de stat se reflectă distinct în evidența contabilă a partidelor politice.

(2) La nivelul Autorității Electorale Permanente se constituie un compartiment specializat pentru alocarea subvenției de la bugetul de stat.

(3) Subvențiile de la bugetul de stat acordate partidelor politice au statut de afectațiune specială și nu sunt supuse executării silite prin poprire. Jurisprudență

Art. 24. -

(1) Acordarea subvenției de la bugetul de stat poate fi suspendată temporar, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 3 alin. (8), art. 5 alin. (4), art. 13, art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (4), art. 25 alin. (1) și (2), art. 50 și art. 51 alin. (2), până la îndeplinirea cerințelor legale.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă notifică în prealabil partidului politic neregulile constatate și termenul de remediere a acestora.

(3) Termenul acordat partidelor politice pentru remedierea neregulilor constatate nu poate fi mai mare de 15 zile.

(4) Decizia de suspendare temporară a acordării tranșelor lunare de la bugetul de stat poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare, la instanța de contencios administrativ competentă, care trebuie să se pronunțe în termen de 15 zile de la sesizare. Hotărârea instanței este definitivă.

(5) Pe durata suspendării temporare a subvenției, aceasta este păstrată de către Autoritatea Electorală Permanentă în sume de mandat, până la pronunțarea definitivă a instanței, acestea nefăcând obiectul rambursării la sfârșitul anului la bugetul de stat.

(6) În termen de 10 zile de la notificarea scrisă a partidului politic referitoare la remedierea neregulilor constatate, Autoritatea Electorală Permanentă se pronunță asupra ridicării suspendării tranșelor lunare.

Art. 25. - Jurisprudență

(1) Veniturile care provin din subvenții de la bugetul de stat pot avea următoarele destinații: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1)

a) cheltuieli materiale pentru întreținerea și funcționarea sediilor;

b) cheltuieli de personal;

c) cheltuieli pentru presă și propagandă;

d) cheltuieli privind organizarea de activități cu caracter politic;

e) cheltuieli de deplasare în țară și în străinătate;

f) cheltuieli pentru telecomunicații;

g) cheltuieli cu delegațiile din străinătate;

h) cheltuieli cu cotizațiile datorate organizațiilor politice internaționale la care este afiliat partidul politic;

i) investiții în bunuri mobile și imobile, necesare activității partidelor respective;

j) cheltuieli de protocol;

k) cheltuieli de birotică;

l) cheltuieli cu comisioane bancare;

m) cheltuieli cu chiriile și utilitățile sediilor;

n) cheltuieli de întreținere și reparații auto;

o) cheltuieli cu prime de asigurare;

p) cheltuieli de transport;

r) cheltuieli cu combustibili și carburanți.

(2) Este interzisă folosirea veniturilor provenite din subvenții de la bugetul de stat pentru oricare alte destinații decât cele prevăzute la alin. (1). Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1)

(3) Eficiența și oportunitatea acestor cheltuieli se hotărăsc de organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor și dispozițiilor legale.

Art. 26. -

(1) Autoritățile administrației publice centrale și locale pot asigura spații pentru sediile centrale și locale ale partidelor politice, precum și terenurile aferente, la cererea motivată a acestora.

(2) Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativ-teritorială.

(3) Închirierea de către autoritățile locale a spațiilor destinate sediilor partidelor politice urmează regimul juridic prevăzut pentru închirierea spațiilor cu destinație de locuință.

(4) Partidele politice care își încetează activitatea ca urmare a reorganizării, autodizolvării sau dizolvării pronunțate prin hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești sunt obligate să predea autorităților administrației publice locale, în termen de 30 de zile, spațiile pe care le-au deținut cu contract de închiriere încheiat cu acestea. Spațiile deținute în proprietate vor fi transmise în condițiile legii.

(5) În termen de 30 de zile, Tribunalul București va comunica Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Autorității Electorale Permanente încetarea activității partidului politic. Jurisprudență

(6) În termen de 15 zile de la primirea comunicării, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va transmite respectivele hotărâri către instituția prefectului din toate județele și din municipiul București, în vederea preluării sediilor închiriate de autoritățile publice, prin executorii judecătorești, dacă nu au fost predate în termenul legal.

Art. 27. - Jurisprudență

Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunicații, energie electrică și termică, gaze, apă, canal etc. ale unui partid cade în sarcina exclusivă a acestuia și se face la tariful spațiilor cu destinație de locuință.

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Ghid pentru înființarea unui partid și participarea în alegeri conform legilor electorale modificate în 2015
;
se încarcă...