Mandatarul financiar | Lege 334/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Finanțarea în timpul campaniilor electorale -
SECȚIUNEA a 2-a
Mandatarul financiar Puneri în aplicare (2)

Art. 34. - Jurisprudență

(1) Evidența contribuțiilor și a cheltuielilor pentru campania electorală aparținând partidelor politice și candidaților independenți este organizată exclusiv de către mandatari financiari. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Eficiența și oportunitatea cheltuielilor pentru campania electorală se hotărăsc de către organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor, respectiv de către candidații independenți.

(3) Mandatarul financiar este numit de conducerea partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale sau de către candidații independenți. Jurisprudență

(4) Un partid politic, o alianță politică sau o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale va avea un singur mandatar financiar coordonator la nivel central, respectiv câte un mandatar financiar desemnat la nivelul fiecărui județ, sector al municipiului București și la nivelul municipiului București. Modificări (1)

(5) Mandatarul financiar coordonator are următoarele atribuții: Modificări (1), Jurisprudență

a) asigură evidența operațiunilor financiare, la nivel național, în cazul alegerilor pentru funcția de Președinte al României, al alegerilor pentru reprezentanții României în Parlamentul European și al referendumului național;

b) supervizează activitatea celorlalți mandatari financiari ai partidului politic și centralizează evidențele acestora;

c) asigură evidența operațiunilor financiare, derulate prin conturile prevăzute la art. 30 în cazul alegerilor locale și parlamentare;

d) reprezintă partidul politic în relația cu Autoritatea Electorală Permanentă;

e) transmite Autorității Electorale Permanente documentele și rapoartele prevăzute de prezenta lege, în scris și în format electronic;

f) asigură evidența operațiunilor financiare pentru circumscripția electorală a românilor cu domiciliul sau reședința în străinătate, în cazul alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat;

g) depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale, lista candidaților către care urmează să se facă restituirea contribuțiilor încasate pentru campania electorală, vizată de conducerea partidului politic la nivel județean sau la nivel central, după caz.

(6) Mandatarul financiar desemnat la nivel județean, la nivelul municipiului București sau la nivelul sectorului municipiului București îndeplinește următoarele atribuții: Modificări (1)

a) organizează evidența operațiunilor financiare efectuate în campania electorală și verifică legalitatea acestora, la nivelul la care a fost desemnat;

b) îndeplinește în mod corespunzător atribuțiile mandatarului financiar coordonator, în cazul candidaților independenți și al organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care propun candidaturi numai la nivel național.

(7) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul politic care l-a desemnat de legalitatea operațiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale și de respectarea prevederilor art. 28-33. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(8) Pot fi desemnate ca mandatari financiari coordonatori numai persoanele fizice care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoanele juridice care oferă servicii specializate de contabilitate. Puneri în aplicare (1)

(9) Partidele politice, alianțele politice și candidații independenți care au desemnat mandatari financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat au obligația de a încheia contract de asistență de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice, specializate în oferirea de servicii de contabilitate. Puneri în aplicare (1)

(10) Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita, în cazul în care este necesar, documente suplimentare sau explicații mandatarilor financiari.

(11) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiași mandatar, cu excepția situației în care partidele fac parte din aceeași alianță politică sau electorală. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(12) Calitatea de mandatar financiar se dobândește numai după înregistrarea oficială la Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza împuternicirii partidului politic și a acceptului acestuia. Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoștință publică a datei alegerilor și începerea campaniei electorale, făcându-se publică în presă sau pe pagina de internet a partidului. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(13) La data înregistrării oficiale, mandatarul financiar primește de la Autoritatea Electorală Permanentă un cod unic de identificare al partidului politic sau al candidatului independent care va fi imprimat pe toate materialele de propagandă electorală aparținând partidului politic sau candidatului independent pe care îl reprezintă. Modificări (1), Jurisprudență

(14) Candidații nu pot fi mandatari financiari. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 35. -

Cheltuielile legate de organizarea și desfășurarea operațiunilor electorale se suportă de la bugetul de stat ori, după caz, de la bugetele locale sau județene, potrivit dispozițiilor legilor electorale.

Art. 36. - Referințe (1), Comentarii expert (1)

(1) În campania electorală, candidații, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și cetățenii cu drept de vot au dreptul să își exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, comunicare directă cu alegătorii, utilizare a televiziunii, a radioului, a presei scrise, a mijloacelor electronice și a celorlalte mijloace de informare în masă. Jurisprudență

(2) În campania electorală pot fi utilizate numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală: Puneri în aplicare (1)

a) afișe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură; afișele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură și vor fi amplasate în locurile speciale pentru afișaj;

b) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;

c) publicitate în presa scrisă;

d) materiale de propagandă electorală online;

e) broșuri, pliante și alte materiale tipărite. Puneri în aplicare (1)

(3) Partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți au obligația de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală următoarele date: Modificări (1), Jurisprudență

a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a alianței politice care le-a comandat, după caz;

b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;

c) codul unic de identificare prevăzut la art. 34 alin. (13);

d) tirajul, unde este cazul.

(4) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora - candidați independenți, partide politice sau alianțe politice.

(5) Producerea și difuzarea de materiale de propagandă electorală în alte condiții decât cele prevăzute de prezenta lege este interzisă. Puneri în aplicare (1)

(6) Partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți sunt obligați să declare Autorității Electorale Permanente, prin mandatar financiar, numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, în cel mult 15 zile de la data alegerilor sau a referendumului. Jurisprudență

(7) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplinește următoarele condiții: Puneri în aplicare (1)

a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau referendum, clar identificat;

b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;

c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;

d) depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Problema folosirii în timpul campaniei electorale a obiectelor vestimentare având mesaje sau sigle electorale de către membrii activi. - Marian Orzață
Conform art. 27 alin. 3 din Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016 aprobat prin Hotărârea Autorității Electorale Permanenete nr. 19/2016, în campania electorală competitorilor electorali le sunt interzise achiziționarea, oferirea, distribuirea sau darea, în mod direct sau indirect, a pixurilor, a cănilor, a ceasurilor, a tricourilor, a jachetelor, a gecilor, a impermeabilelor, a pelerinelor, a vestelor, a șepcilor, a căciulilor, a fularelor, a sacoșelor, a pungilor, a umbrelelor, a găleților, a brichetelor, a chibriturilor, a produselor alimentare, a produselor alcoolice, a țigărilor și a altor produse asemenea.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 334/2006:
Cotizații
Donații
Alte surse de venituri
Contribuțiile pentru campania electorală
Mandatarul financiar
Limitele maxime ale cheltuielilor
Reviste:
23. Decizia nr. 17 din 17 octombrie 2016 în dosarul nr. 16/2016
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
19. Decizia nr. 17 din 17 octombrie 2016 în dosarul nr. 16/2016
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 17/2016 privind examinarea sesizării formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la unele probleme de drept
;
se încarcă...