Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 334/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 59. -

(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au obținut mandate în alegeri sau care propun candidați.

(2) Organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au obținut câte un singur mandat de deputat, în condițiile legii electorale, respectiv câte un singur mandat de consilier într-o circumscripție electorală, li se aplică numai prevederile legale privind finanțarea campaniei electorale. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător candidaților independenți. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 60. -

(1) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al partidelor politice în care vor fi trecute următoarele:

a) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și datele de contact ale persoanelor responsabile de administrarea fondurilor partidului politic, la nivel național și județean;

b) adresele sediilor centrale, ale organizațiilor teritoriale și ale structurilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 14/2003, republicată;

c) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și datele de contact ale persoanelor îndreptățite să reprezinte partidele politice la nivel central și județean;

d) datele referitoare la activitatea financiară a partidelor politice;

e) sancțiunile aplicate.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al candidaților independenți în care vor fi trecute numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și datele de contact ale acestora, datele referitoare la activitatea financiară desfășurată în campaniile electorale și sancțiunile aplicate.

(3) Partidele politice au obligația de a aduce la cunoștința Autorității Electorale Permanente orice modificare a datelor prevăzute la alin. (1), în cel mult 45 de zile de la data producerii acestora.

Art. 61. -

Datele cu caracter personal prelucrate de Autoritatea Electorală Permanentă sunt protejate de legea specială și nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute de aceasta.

Art. 62. -

Prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului se aprobă noua structură organizatorică a Autorității Electorale Permanente, în vederea asigurării funcționării Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și a compartimentului specializat pentru alocarea subvenției de la bugetul de stat.

Art. 63. -

(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi**) se vor elabora și supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității Electorale Permanente, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

**) Termenul de 90 de zile începe să curgă de la data intrării în vigoare a Legii nr. 113/2015, conform art. II din aceeași lege.

(2) Normele metodologice reglementează în mod obligatoriu:

a) modalitățile și formatul de înregistrare, evidență și publicitate a donațiilor, cotizațiilor, împrumuturilor și veniturilor proprii, precum și a cheltuielilor partidelor politice;

b) acordarea și utilizarea subvențiilor de la bugetul de stat;

c) modalitățile și formatul specifice de înregistrare, evidență și publicitate a veniturilor și cheltuielilor în campania electorală;

d) înregistrarea și atribuțiile mandatarului financiar;

e) procedura și metodologia controlului;

f) categoriile de documente justificative și metodologia de rambursare a sumelor cheltuite pentru campania electorală.

Art. 64. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția următoarelor dispoziții, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2007, referitoare la:

a) acordarea subvențiilor de la bugetul de stat;

b) Autoritatea Electorală Permanentă, cu excepția art. 42 alin. (3) și (5) - (9)*).

*) Anterior republicării, art. 42 alin. (3) și (5)-(9) era art. 35 alin. (3)-(8).

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 30 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă, cu excepția dispozițiilor referitoare la acordarea subvențiilor de la bugetul de stat și la Curtea de Conturi, care se abrogă la data de 1 iulie 2007.

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 334/2006:
Dispoziții generale
Finanțarea privată
Finanțarea publică
Finanțarea în timpul campaniilor electorale
Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Legea finanțării activității partidelor, modificată pe final de drum în Camera Deputaților
19. Decizia nr. 17 din 17 octombrie 2016 în dosarul nr. 16/2016
23. Decizia nr. 17 din 17 octombrie 2016 în dosarul nr. 16/2016
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 17/2016 privind examinarea sesizării formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la unele probleme de drept
;
se încarcă...