Contribuțiile pentru campania electorală | Lege 334/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Finanțarea în timpul campaniilor electorale -
SECȚIUNEA 1
Contribuțiile pentru campania electorală Puneri în aplicare (2)

Art. 28. - Modificări (1), Reviste (2)

(1) Până cel mai târziu la data începerii campaniei electorale, partidul politic, alianța politică și candidații independenți, prin mandatar financiar, deschid câte un cont bancar la nivelul fiecărui județ, un cont bancar la nivelul fiecărui sector al municipiului București sau la nivelul municipiului București, după caz, precum și un cont bancar la nivel central. Derogări (2)

(2) La alegerile pentru Camera Deputaților și Senat, organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale, care propun candidați numai la nivel național, deschid un cont bancar la nivel central.

(3) Contribuțiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile prevăzute la alin. (1) numai de către candidați sau de către mandatarul financiar, la împuternicirea acestora. Modificări (1)

(4) Fondurile obținute de către partidul politic în afara campaniei electorale care au fost transferate în conturile bancare de campanie deschise la nivel central trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarul financiar coordonator, în termen de 5 zile de la data efectuării transferului.

(5) Aportul financiar prevăzut la art. 17 alin. (1) nu poate face obiectul transferului în conturile bancare pentru campania electorală.

(6) Limitele maxime ale contribuțiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către candidați sau mandatarul financiar sunt următoarele: Reviste (1)

a) 60 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau de senator;

b) un salariu de bază minim brut pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al comunei;

c) 3 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al orașului;

d) 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului;

e) 30 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului reședință de județ;

f) 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul de sector al municipiului București;

g) 500 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la Consiliul General al Municipiului București;

h) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean;

i) 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al comunei;

j) 7 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al orașului;

k) 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului;

l) 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului reședință de județ;

m) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar de sector al municipiului București;

n) 150 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului București;

o) 750 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de parlamentar european;

p) 20.000 de salarii de bază minime brute pe țară pentru candidatul la funcția de Președinte al României.

(7) În cazul alegerilor locale, contribuțiile prevăzute la alin. (6), precum și sumele transferate de la nivel central conform art. 30 alin. (4) se cumulează la nivelul circumscripției electorale județene și pot fi redistribuite pentru cheltuieli în circumscripțiile electorale locale, respectiv în cele județene prin decizie a partidelor politice, a partidelor sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale de la nivel județean.

(8) Contribuțiile pentru campania electorală care pot fi depuse de către candidați sau mandatarul financiar pot proveni numai din donații primite de candidați de la persoane fizice, din venituri proprii sau din împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituții de credit. Puneri în aplicare (1)

(9) În cel mult 48 de ore de la data depunerii unei sume în unul dintre conturile prevăzute la alin. (1), candidatul are obligația de a preda mandatarului financiar județean o declarație cu indicarea sursei contribuției.

(10) Contribuțiile pentru campania electorală trebuie declarate Autorității Electorale Permanente de către mandatarul financiar.

(11) Contribuțiile pentru campania electorală pot fi folosite numai după data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă.

(12) Contribuțiile pentru campania electorală pot fi depuse în conturile prevăzute la alin. (1) numai până la data încheierii campaniei electorale.

(13) Contribuțiile pentru campania electorală care nu respectă prevederile prezentului articol se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.

Art. 29. -

Primirea altor materiale de propagandă electorală decât cele prevăzute la art. 15 alin. (2) de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți este interzisă.

Art. 30. - Modificări (1)

(1) La nivel central, suplimentar față de contribuțiile pentru campania electorală prevăzute la art. 28, partidul politic poate depune sume reprezentând contribuții pentru campania electorală proprie într-un cont deschis la nivel central, prin mandatarul financiar coordonator. Derogări (1)

(2) Limitele maxime ale contribuțiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic în contul prevăzut la alin. (1) sunt următoarele: Reviste (1)

a) 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau de senator;

b) 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean și Consiliul General al Municipiului București.

(3) Contribuțiile pentru campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic pot proveni numai din transferuri ale fondurilor provenite din afara campaniei electorale. Modificări (1)

(4) Partidul politic, prin mandatarul financiar coordonator, poate transfera sume de bani din contul deschis la nivel central în conturile deschise la nivel județean, al municipiului București sau la nivelul sectoarelor acestuia, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 28 și în prezentul articol.

(5) Prevederile art. 28 se aplică în mod corespunzător contribuțiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic. Modificări (1)

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul campaniei electorale pentru Camera Deputaților și Senat, pot fi depuse și sume de bani de către candidații la funcția de deputat și de senator în circumscripția electorală a românilor cu domiciliul sau reședința în străinătate.

Art. 31. -

(1) În cel mult 5 zile de la data începerii campaniei pentru referendum, partidul politic, prin mandatar financiar, deschide câte un cont bancar la nivel național în cazul referendumului național sau la nivel județean/al municipiului București în cazul referendumului local.

(2) Contribuțiile destinate campaniei pentru referendum care sunt depuse de către partidul politic pot proveni numai din transferuri ale fondurilor provenite din afara campaniei electorale.

(3) Limitele maxime ale contribuțiilor destinate campaniei pentru referendum sunt următoarele:

a) 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului comunei;

b) 7 salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului orașului;

c) 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului;

d) 30 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului reședință de județ/sectorului municipiului București;

e) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea Consiliului General al Municipiului București sau a primarului general al municipiului București;

f) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului județean;

g) 20.000 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea Președintelui României, pentru referendumul pentru probleme de interes național sau pentru referendumul pentru revizuirea Constituției.

(4) Prevederile art. 28 se aplică în mod corespunzător contribuțiilor destinate campaniei pentru referendum. Modificări (1)

Art. 32. -

(1) Este interzisă finanțarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice care nu au cetățenia română sau de către persoane juridice de altă naționalitate decât cea română, cu excepția finanțării de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.

(2) Sumele astfel primite se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.

Art. 33. - Jurisprudență

(1) Se interzice finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianțe a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate publică, instituție publică, regie autonomă, companie națională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori instituție de credit, la care sunt acționari majoritari statul sau unități administrativ-teritoriale, ori de către societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități finanțate din fonduri publice. Interdicția se aplică în cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfășurat activități finanțate din fonduri publice.

(2) Se interzice finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianțe a acestora sau a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase, asociații ori fundații de altă naționalitate decât cea română. Modificări (1)

(3) Sumele primite cu încălcarea alin. (1) și (2) se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 334/2006:
Cotizații
Donații
Alte surse de venituri
Contribuțiile pentru campania electorală
Mandatarul financiar
Limitele maxime ale cheltuielilor
Reviste:
Ghid pentru înființarea unui partid și participarea în alegeri conform legilor electorale modificate în 2015
Legea finanțării activității partidelor, modificată pe final de drum în Camera Deputaților
;
se încarcă...