Art II " | Lege 334/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reproducem mai jos prevederile art II și III din Legea nr 113/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr 334/2006 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale acesteia: - " -
Art. II. -

Termenul prevăzut la art. 52**) alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

**) Art. 52 a devenit, prin renumerotare, art. 63.

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 334/2006:
Art 55 Sancțiuni
Art 56 Sancțiuni
Art 57 Sancțiuni
Art 58*) Sancțiuni
Art 59 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 60 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 61 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 62 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 63 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 64 Dispoziții tranzitorii și finale
Art II "
Art III "
;
se încarcă...