Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 20 ^3) | Ordin 400/2015

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL I Informații generale^2)

ANEXA Nr. 3 - SITUAȚIE CENTRALIZATOARE semestrială/anuală privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial la data de^1) . . . . . . . . . . -
CAPITOLUL II
Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 20. .3)

Denumirea standardului Numărul de entități publice care raportează că standardul este: din care: Observații
Aparat propriu Entități publice subordonate/ în coordonare
I PI NI I PI NI I PI NI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Mediul de control
Standardul 1 - Etica și integritatea
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini
Standardul 3 - Competența, performanța
Standardul 4 - Structura organizatorică
II. Performanțe și managementul riscului
Standardul 5 - Obiective
Standardul 6 - Planificarea
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor
Standardul 8 - Managementul riscului
III. Activități de control
Standardul 9 - Proceduri
Standardul 10 - Supravegherea
Standardul 11 - Continuitatea activității
IV. Informarea și comunicarea
Standardul 12 - Informarea și comunicarea
Standardul 13 - Gestionarea documentelor
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V. Evaluare și audit
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial
Standardul 16 - Auditul intern
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial se prezintă astfel:
- (nr.) entități au sisteme conforme;
- (nr.) entități au sisteme parțial conforme;
- (nr.) entități au sisteme neconforme.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...