ANEXA Nr. 4 - INSTRUCȚIUNI privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial - ANEXA Nr. 4.2 la instrucțiuni - SITUAȚIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării -
← Elaborat: Secretariatul structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică
ANEXA Nr. 4 - INSTRUCȚIUNI privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial - ANEXA Nr. 4.3 la instrucțiuni -
RAPORT asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 20 →

Denumirea entității publice . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...