Guvernul României

Hotărârea nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 octombrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) și (4) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

(1) Documentațiile tehnice întocmite pentru executarea captărilor, construcțiilor și instalațiilor destinate alimentării centralizate cu apă potabilă/minerală terapeutică sau pentru îmbutelierea apei potabile/minerale naturale cuprind și măsurile pentru instituirea zonelor de protecție sanitară conform normelor prevăzute la art. 1, ca o condiție obligatorie pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor.

(2) Zonele de protecție sanitară se instituie în teren cel târziu odată cu punerea în funcțiune a captărilor, construcțiilor și instalațiilor respective, aceasta constituind o condiție obligatorie a eliberării autorizației de gospodărire a apelor.

Art. 3. -

(1) Deținătorii și/sau operatorii cu orice titlu ai captărilor, construcțiilor și instalațiilor prevăzute la art. 2, aflate în funcțiune, pentru care nu s-au dimensionat și instituit zonele de protecție sanitară conform normelor prevăzute la art. 1, vor întreprinde aceste acțiuni în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Perimetrele de protecție hidrogeologică se instituie în jurul surselor de ape minerale, al lacurilor și nămolurilor terapeutice prin aviz al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

(3) Zonele de protecție sanitară se instituie în jurul surselor de ape minerale, al lacurilor și nămolurilor terapeutice prin ordin al ministrului sănătății, cu avizul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. Jurisprudență (1)

Art. 4. -

Deținătorii și/sau operatorii cu orice titlu ai captărilor destinate alimentării cu apă potabilă, care furnizează în medie peste 100 m 3 de apă pe zi, vor efectua programul de monitorizare conform normelor prevăzute la art. 1, începând cel mai târziu cu data de 1 ianuarie 2007.

Art. 5. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 10 aprilie 1997, iar Instrucțiunile Ministerului Sănătății, Comitetului de Stat al Apelor și Comitetului pentru Problemele Administrative Locale nr. 51/1968 pentru aplicarea prevederilor Decretului nr. 1.059/1967 al Consiliului de Stat privind protecția sanitară a surselor, construcțiilor și instalațiilor centrale de alimentare cu apă potabilă și a apelor minerale pentru cura internă își încetează aplicabilitatea.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Attila Korodi,
secretar de stat
Ministrul economiei și comerțului,
Codruț Ioan Șereș
p. Ministrul administrației și internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat

București, 11 august 2005.

Nr. 930.

ANEXĂ

NORME SPECIALE
privind caracterul și mărimea zonelor de protecție
sanitară și hidrogeologică
Referințe (1)

;
se încarcă...