Guvernul României

Hotărârea nr. 401/2005 privind înființarea Consiliului Contabilității și Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilității

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 mai 2005 până la 31 decembrie 2014, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 79/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 48 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se înființează Consiliul Contabilității și Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilității, care se desființează.

Art. 2. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Contabilității și Raportărilor Financiare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Consultativ al Contabilității, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 19 decembrie 2002.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 5 mai 2005.

Nr. 401.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Consiliului Contabilității
și Raportărilor Financiare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...