Art. II. -

Instrucțiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.39/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 16 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Limita maximă de vârstă până la care pot fi menținuți în activitate soldații și gradații profesioniști din Ministerul Apărării Naționale este de 55 de ani."

2. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 57. -

Pentru trecerea în rezervă din oficiu a soldaților și gradaților profesioniști, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. a) din statut, ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în serviciu de 55 de ani, rapoartele privind trecerea în rezervă se întocmesc până la data de 20 a lunii premergătoare celei în care soldații și gradații profesioniști împlinesc limita de vârstă în serviciu, iar în proiectele de ordin se înscrie data de aplicare a acestei măsuri, care este ziua în care împlinesc limita de vârstă în serviciu."

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 57/2015 pentru modificarea și completarea unor instrucțiuni din Ministerul Apărării Naționale privind recrutarea și selecția candidaților pentru profesia militară și menținerea în activitate a soldaților și gradaților profesioniști. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 57/2015:
Art I
Art 46^1 "
Art II
Art 57 "
Art III
;
se încarcă...