Guvernul României

Hotărârea nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor

Modificări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 11 decembrie 1995.

În vigoare de la 10 ianuarie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. - Modificări (1)

Se aprobă Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Jurisprudență

Specialiștii cu activitate în construcții, atestați conform Hotărârii Guvernului nr. 731/1991, își păstrează calitatea de specialiști atestați și după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Jurisprudență

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va elabora Îndrumătorul pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții, care va fi aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 4. - Jurisprudență

Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

Art. 5. - Jurisprudență

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții, Hotărârea Guvernului nr. 143/1992 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 731/1991 și orice alte prevederi contrare.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice
și amenajării teritoriului,
Marin Cristea
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu
Ministru de stat, ministrul muncii
și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu

București, 20 noiembrie 1995.

Nr. 925.

ANEXĂ Modificări (1)

REGULAMENT
de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor,
a execuției lucrărilor și a construcțiilor

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...