Parlamentul României

Legea nr. 280/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 octombrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 20 iulie 2005, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență expresia drepturi de proprietate industrială include toate drepturile reglementate de legislația națională, comunitară, precum și de tratatele și de convențiile internaționale în domeniu la care România este parte."

2. La articolul 6, alineatele (1) și (5) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Înainte de judecarea fondului cauzei, având ca obiect un drept de proprietate industrială protejat, instanța judecătorească competentă poate, la cererea unei părți care a prezentat elemente de probă, conform prevederilor art. 5 alin. (1), în susținerea afirmațiilor sale din care rezultă că o încălcare a avut loc ori că această încălcare este iminentă, să ordone măsuri provizorii, rapide și eficiente, pentru conservarea elementelor de probă pertinente cauzei, sub condiția ca protecția informațiilor confidențiale să fie asigurată.

............................................................................................

(5) În termen de 5 zile de la comunicarea măsurilor de conservare a probelor, părțile în cauză pot ataca măsurile dispuse. Judecarea se face de urgență, cu citarea părților, făcându-se aplicarea dispozițiilor Codului de procedură civilă referitoare la procedurile speciale și la administrarea probelor."

3. La articolul 9, partea introductivă a alineatului (1) și alineatul (5) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Instanța judecătorească competentă poate, la cererea motivată a reclamantului, să ordone măsuri provizorii împotriva persoanei care se presupune că a încălcat un drept de proprietate industrială protejat, în scopul de a preveni orice încălcare iminentă cu privire la acest drept, respectiv:

............................................................................................

(5) Instanța judecătorească competentă poate cere reclamantului, în cadrul măsurilor prevăzute la alin. (1)-(4), să furnizeze orice element de probă, în scopul de a-și forma convingerea că acesta este titularul dreptului și că acest drept i-a fost încălcat ori o astfel de încălcare este iminentă."

4. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Cheltuielile de judecată stabilite de instanța de judecată, în mod rezonabil și proporțional cu cauza respectivă, și care au fost efectuate de partea care a câștigat procesul vor fi suportate de partea care a pierdut procesul."

5. Titlul capitolului IX va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL IX Dispoziții finale și tranzitorii"

6. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Prezenta ordonanță de urgență transpune Directiva nr. 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din 30 aprilie 2004."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRON TUDOR MITREA NICOLE VĂCĂROIU

București, 5 octombrie 2005.

Nr. 280.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...