Guvernul României

Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 28 iulie 1994.

În vigoare de la 27 august 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență

Se aprobă Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Jurisprudență

Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Art. 3. - Jurisprudență

Prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice
și amenajării teritoriului,
Marin Cristea
p. Ministru de stat,
ministrul finanțelor
Dan Mogoș,
secretar de stat

București, 14 iunie 1984.

Nr. 273.

ANEXĂ Modificări (1)

REGULAMENT
de recepție a lucrărilor de construcții și instalații
aferente acestora
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...