Guvernul României

Hotărârea nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții

Modificări (1), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 august 1994 până la 09 septembrie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 492/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Prevederile prezentei hotărâri sunt obligatorii pentru toți agenții economici români sau străini, instituții publice, organe ale administrației publice centrale și locale, care, potrivit legii, intervin în procesul de construire sau dețin calitatea de investitori, proprietari sau utilizatori de construcții, oricare ar fi sursa de finanțare sau forma de proprietate.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Art. 4. -

Prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice
și amenajării teritoriului,
Marin Cristea
p. Ministru de stat,
ministrul finanțelor,
Dan Mogoș,
secretar de stat

București, 14 iunie 1994.

Nr. 272.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind controlul de stat al calității în construcții
Referințe (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...