Art 15 Prefinanțarea | Ordonanță de urgență 40/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Prefinanțarea -
Art. 15. -
Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru cheltuielile salariale, cheltuielile aferente subvențiilor, burselor, premiilor, onorariilor aferente activităților independente desfășurate în conformitate cu legislația în vigoare și cheltuielile cu deplasările, se acordă beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (4) și (6), în tranșe, o prefinanțare care reprezintă contravaloarea acestor cheltuieli calculată pentru o perioadă de maximum 3 luni, la solicitarea acestora. Modificări (1), Derogări (2)

(2) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare, iar autoritatea de management virează valoarea cheltuielilor solicitate în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care urmează să le utilizeze, conform contractului/ordinului/deciziei de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.

(3) Cu excepția primei tranșe de prefinanțare acordate conform alin. (1), următoarele tranșe de prefinanțare se acordă cu deducerea sumelor necheltuite din tranșa anterior acordată. În situația în care autoritatea de management constată erori în raportul de justificare a prefinanțării, aferent tranșei/tranșelor anterioare, aceasta poate sista acordarea următoarelor tranșe de prefinanțare. Modificări (1)

(4) Sub sancțiunea rezilierii contractului de finanțare, beneficiarul/liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanțare are obligația depunerii, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care a fost acordată tranșa de prefinanțare, fără a depăși durata contractului de finanțare, a unei cereri de rambursare care să cuprindă toate cheltuielile efectuate, pentru care s-a acordat prefinanțarea. Modificări (4), Derogări (2)

(5) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a prefinanțării acordate, în cazul în care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare a acesteia. Modificări (2)

(6) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (5) din prefinanțarea acordată din fonduri europene se utilizează pentru continuarea finanțării programului operațional.

(7) Prefinanțarea acordată beneficiarilor prevăzuți la art. 7 alin. (1) și (2), rămasă neutilizată la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local/al instituției publice locale, după caz, și va fi utilizată în anul următor cu aceeași destinație.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 40/2015:
Art 5 Managementul financiar al fondurilor europene
Art 6 Contribuția publică națională
Art 7 Contribuția publică națională
Art 8 Contribuția publică națională
Art 9 Contribuția publică națională
Art 10 Contribuția publică națională
Art 11 Contribuția publică națională
Art 12 Contribuția publică națională
Art 13 Contribuția publică națională
Art 14 Contribuția publică națională
Art 15 Prefinanțarea
Art 16 Prefinanțarea
Art 17 Prefinanțarea
Art 18 Prefinanțarea
Art 19 Rambursarea cheltuielilor eligibile/Mecanismul decontării cererilor de plată
Mecanismul decontării cererilor de plată
Cererea de rambursare
Art 22 Rambursarea cheltuielilor eligibile/Mecanismul decontării cererilor de plată
Art 23 Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor
Art 24 Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor
Art 25 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
;
se încarcă...