Art 10 Contribuția publică națională | Ordonanță de urgență 40/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contribuția publică națională -
Art. 10. -

În bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, la o poziție globală distinctă se cuprind:

a) sumele necesare asigurării, prin intermediul autorităților de management, a prefinanțării proiectelor pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (4) și (6), și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene; Referințe (1)

b) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finanțelor Publice în conturile unităților de plată;

c) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor nefavorabile de curs valutar, aferente operațiunilor financiare efectuate de Autoritatea de certificare;

d) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor declarate eligibile de Autoritatea de certificare și care nu sunt considerate eligibile de către Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la art. 9 lit. b).

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 40/2015:
Art 1 Obiectul reglementat. Definiții
Art 2 Obiectul reglementat. Definiții
Art 3 Managementul financiar al fondurilor europene
Art 4 Managementul financiar al fondurilor europene
Art 5 Managementul financiar al fondurilor europene
Art 6 Contribuția publică națională
Art 7 Contribuția publică națională
Art 8 Contribuția publică națională
Art 9 Contribuția publică națională
Art 10 Contribuția publică națională
Art 11 Contribuția publică națională
Art 12 Contribuția publică națională
Art 13 Contribuția publică națională
Art 14 Contribuția publică națională
Art 15 Prefinanțarea
Art 16 Prefinanțarea
Art 17 Prefinanțarea
Art 18 Prefinanțarea
Art 19 Rambursarea cheltuielilor eligibile/Mecanismul decontării cererilor de plată
Mecanismul decontării cererilor de plată
;
se încarcă...