Parlamentul României

Legea nr. 2/1995 privind pensionarea anticipată

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 ianuarie 1995 până la 31 martie 2001, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 19/2000.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Persoanele care au vechime integrală în muncă pot solicita înscrierea la pensie cu până la 5 ani înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege pentru pensionarea la cerere.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică persoanelor care au beneficiat de ajutor de șomaj și de alocație de sprijin pe durata maximă prevăzută de lege și care nu realizează venituri din activitatea salariată sau alte venituri cu caracter permanent din activități profesionale.

(3) Vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 55 de ani pentru bărbați și de 50 de ani pentru femei.

Art. 2. -

(1) Cuantumul pensiei se stabilește pe baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială.

(2) Acest cuantum se diminuează proporțional cu 0,3% pentru fiecare lună cu care s-a redus vârsta de pensionare prevăzută de prezenta lege.

(3) Indexările, compensările și majorările legal intervenite se aplică la cuantumul pensiei stabilite în condițiile Legii nr. 3/1977, care urmează a fi redus proporțional, conform alin. (2).

(4) La împlinirea vârstei de 60 de ani bărbații și de 55 de ani femeile pensia se acordă în cuantum integral.

Art. 3. -

Pensia suplimentară se acordă proporțional cu timpul de contribuție.

Art. 4. -

Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește luându-se ca bază de calcul pensia ce s-ar fi cuvenit titularului dacă ar fi avut împlinită vârsta de pensionare la cerere.

Art. 5. -

(1) Persoanelor pensionate în baza prezentei legi li se suspendă plata pensiei dacă desfășoară activitate salariată, sunt membre ale unei cooperative meșteșugărești sau realizează venituri cu caracter permanent din activități profesionale.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică până la împlinirea vârstei de 60 de ani bărbații și de 55 de ani femeile.

Art. 6. -

Pensionarii au obligația să anunțe în termen de 15 zile orice schimbare intervenită în situația lor, la oficiul de pensii unde sunt în plată.

Art. 7. -

Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile legale în vigoare privind pensiile de asigurări sociale de stat.

Art. 8. -

Fondurile necesare aplicării prezentei legi se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

București, 10 ianuarie 1995.

Nr. 2.

;
se încarcă...