Aplicare provizorie | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear din 26.09.1986 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 13 Aplicare provizorie

Un stat poate, la semnarea convenției sau la orice dată ulterioară înainte ca această convenție să intre în vigoare pentru acest stat, să declare că va aplica prezenta convenție cu titlu provizoriu.

Acesta este un fragment din Convenția cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear din 26.09.1986 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Alte accidente nucleare
Funcțiile agenției
Informații care urmează a fi furnizate
Consultări
Autorități competente și puncte de contact
Asistența acordată statelor părți
Aranjamente bilaterale și multilaterale
Raporturile cu alte acorduri internaționale
Rezolvarea litigiilor
Intrarea în vigoare
Aplicare provizorie
Amendamente
Denunțare
Depozitarul
Texte autentice și copii certificate
;
se încarcă...