Conditiile de acordare a alocatiei de stat pentru copii | Decret 410/1985

Acesta este un fragment din Decretul nr. 410/1985 privind alocatia de stat si indemnizatia pentru copii, ajutoarele ce se acorda mamelor cu mai multi copii si sotiilor de militari in termen, precum si indemnizatia de nastere. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Alocatia de stat pentru copii -
SECTIUNEA a 3-a
Conditiile de acordare a alocatiei de stat pentru copii

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Alocatia de stat pentru copii se acorda acelor familii in care unul sau ambii parinti sint:

a) incadrati cu contract de munca pe durata nedeterminata in unitati socialiste de stat, precum si altor persoanele care, potrivit legii, sint asimilate acestora;

b) cadre militare permanente, elevi ai scolilor militare si ai institutiilor militare de invatamint superior;

c) militari in termen sau cu termen redus;

d) cadre didactice incadrate pe cite un an scolar;

e) studenti la invatamintul superior de zi si doctoranzi bursieri;

f) pensionari de asigurari sociale de stat, pensionari militari si pensionari I.O.V.R., beneficiari de ajutor social; copiii pensionari urmasi primesc alocatie de stat daca nu au depasit virsta de 16 ani.

(2) Alocatia de stat pentru copii se acorda sotului; in cazul in care numai sotia se incadreaza in categoriile prevazute la alin. (1), alocatia de stat pentru copii se acorda acesteia.

Art. 6. -

(1) Alocatia de stat se acorda pentru copiii in virsta de pina la 16 ani aflati in intretinerea familiei; pentru cei care au contractat o invaliditate de gradul I sau II inainte de implinirea acestei virste alocatia se acorda pina la implinirea virstei de 18 ani.

(2) Sint indreptatiti la alocatie de stat, in aceleasi conditii cu copiii nascuti din casatoria parintilor:

a) copiii din casatoria anterioara a unuia dintre soti, aflati in ingrijirea lui;

b) copiii din afara casatoriei;

c) copiii infiati;

d) copiii primiti spre crestere, pe baza incredintarii lor de organele competente, potrivit dispozitiilor legale.

(3) In cazul parintilor divortati, precum si in cazul copiilor din afara casatoriei, alocatia se acorda parintelui care are copilul in ingrijire.

(4) Daca parintele care are copilul in ingrijire nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de alocatie, aceasta se acorda celuilalt parinte, daca intruneste conditiile cerute de lege. In acest caz, alocatia se plateste de catre unitate parintelui in a carui ingrijire se afla copilul.

Art. 7. -

(1) Alocatia de stat pentru copii se acorda, se modifica sau inceteaza incepind din luna urmatoare celei in care sint indeplinite conditiile prevazute de lege.

(2) Pentru persoanele nou incadrate in munca, alocatia de stat se acorda dupa 3 luni de la incadrarea cu contract de munca pe durata nedeterminata.

(3) Pentru persoanele carora le-a incetat contractul de munca din vina lor, in conditiile in care, potrivit legii, vechimea in munca se intrerupe, alocatia se acorda numai dupa 3 luni de la data reincadrarii cu contract de munca pe durata nedeterminata, iar pentru urmatoarele 6 luni cuantumul alocatiei se reduce cu 50 la suta.

Art. 8. -

Persoanelor care au beneficiat de alocatie de stat li se mentine dreptul in continuare, pina la reincadrarea in munca, dar nu mai mult de 3 luni de la data desfacerii contractului de munca, daca aceasta se datoreste reducerii de personal sau restringerii activitatii si in perioada respectiva au dreptul, potrivit legii, la retributie.

Art. 9. -

(1) La determinarea veniturilor in raport de care se stabilesc drepturile de alocatie de stat pentru copiii persoanelor incadrate cu contract de munca se iau in considerare retributia tarifara de incadrare sau de calcul, dupa caz, respectiv retributia tarifara pentru cadrele militare permanente, la care se adauga si sumele realizate, in conditiile legii, din alte drepturi de retributie.

(2) In cazul persoanelor care lucreaza in acord, alocatia de stat pentru copii se acorda in raport de retributia tarifara, indiferent de venitul realizat.

(3) Pentru persoanele incadrate cu program redus de lucru, in conditiile legii, drepturile de alocatie se determina in raport de retributia tarifara de incadrare corespunzatoare programului intreg de lucru.

Art. 10. -

Pentru pensionari, dreptul la alocatie de stat pentru copii se stabileste in raport cu cuantumul pensiei sau al ajutorului social, iar pentru persoanele chemate sa indeplineasca obligatii militare, in raport de drepturile de retributii sau indemnizatii, dupa caz, potrivit legii.

Art. 11. -

(1) Alocatia de stat nu se acorda pentru copiii care sint elevi in scoli care le asigura intretinerea completa din partea statului.

(2) Alocatia de stat pentru copii nu se acorda cumulativ cu bursa, persoanele indreptatite putind sa opteze pentru aceasta sau pentru alocatie.

(3) Pentru copiii aflati in institutiile de asistenta sociala, alocatia de stat se acorda numai in cazul in care parintii platesc integral costul intretinerii.

Art. 12. -

Persoanele care au avut mai mult de 12 zile concediul fara plata, invoiri sau absente nemotivate, de la inceputul anului calendaristic, nu primesc alocatia de stat in luna in care intervine o noua invoire, concediu fara plata sau absenta nemotivata.

Acesta este un fragment din Decretul nr. 410/1985 privind alocatia de stat si indemnizatia pentru copii, ajutoarele ce se acorda mamelor cu mai multi copii si sotiilor de militari in termen, precum si indemnizatia de nastere. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decret 410/1985:
Dispozitii generale
Cuantumul alocatiei de stat pentru copii
Conditiile de acordare a alocatiei de stat pentru copii
Stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii
Ajutorul pentru mamele cu mai multi copii
Ajutorul pentru sotii de militari in termen
Indemnizatia de nastere
Stabilirea si plata ajutoarelor si a indemnizatiei de nastere
;
se încarcă...