Consiliul de Stat

Decretul nr. 256/1984 privind imbunatatirea regimului de construire a locuintelor si modificarea unor reglementari referitoare la stabilirea preturilor limita ale locuintelor

Modificări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 1984 până la 20 octombrie 1996, fiind abrogat prin Lege 114/1996.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

Art. 1. -

Decretul nr. 68/1975 privind imbunatatirea regimului de construire a locuintelor din fondurile statului sau din fondurile populatiei cu sprijinul statului in credite si executie, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 216/1981, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"

Art. 1. -

Locuintele care se construiesc din fondurile statului, precum si cele care se construiesc din fondurile populatiei cu sprijinul statului in credite si executie, pe baza proiectelor tip aprobate, vor avea dotari si finisaje unificate, fiind diferentiate ca numar de camere, suprafete locuibile, utile si construite, pe apartament, in conformitate cu prevederile din anexa, care face parte integranta din prezentul decret.

Prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala se va stabili, pentru fiecare judet si municipiul Bucuresti, structura de apartamente pe tipuri, suprafete si numar de camere."

2. Anexa cuprinzind suprafetele locuibile, utile si construite, pe apartamente, se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul decret.

Art. 2. -

Decretul nr. 447/1976 privind stabilirea preturilor limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului si preturile de contractare ale locuintelor proprietate personala care se executa cu sprijinul statului in credite si executie, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"

Art. 1. -

Preturile limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului si preturile de contractare cu populatia pentru locuintele proprietate personala care se realizeaza cu sprijinul statului in credite si executie, in conformitate cu Decretul nr. 68/1975, sint cele prevazute in anexa nr. 1 la prezentul decret.

Preturile de contractare cu populatia sint unice, determinate pentru tipurile de apartamente cu numarul de camere prevazute in Decretul nr. 68/1975."

2. Anexa nr. 1 cuprinzind preturile limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului si anexa nr. 2 privind preturile de contractare cu populatia ale locuintelor proprietate personala care se realizeaza cu sprijinul statului in credite si executie, cu aceleasi suprafete utile, dotari si finisaje prevazute in Decretul nr. 68/1975, se inlocuiesc cu anexa nr. 2 la prezentul decret.

Art. 3. - Jurisprudență

Decretul nr. 93/1977 privind preturile de vinzare ale locuintelor din fondul locativ de stat, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Anexa nr. 1 cuprinzind preturile de vinzare catre populatie, pentru locuintele construite din fondurile statului pina la 1 ianuarie 1977, se inlocuieste cu anexa nr. 3 la prezentul decret.

2. Tabelele nr. 1, 2 si 7 de la anexa nr. 2 privind normele pentru evaluarea locuintelor proprietate de stat, altele decit cele executate din fondurile statului, se inlocuiesc cu tabelele prevazute in anexa nr. 4 la prezentul decret.

Art. 4. -

Se aproba influentele asupra indicatorilor economici si financiari din aplicarea prezentului decret, prevazute in anexa nr. 5*.

Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor introduce aceste influente in indicatorii economici si financiari ai titularilor de plan, precum si in volumul si structura bugetului de stat pe anul 1984.

Art. 5. -

Prevederile prezentului decret referitoare la contractarea cu populatia a locuintelor proprietate personala care se executa cu sprijinul statului in credite si executie, precum si la vinzarea locuintelor din fondul locativ de stat, se aplica pentru contractele incheiate cu populatia incepind cu data de 1 iulie 1982.

Art. 6. -

Pentru diferenta dintre pretul nou al locuintei si suma formata din avansul minim prevazut de lege, plus plafonul maxim al creditului pe termen lung, se poate acorda credit de completare in conditiile Art. 32 din Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie, astfel cum a fost republicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 121 din 31 decembrie 1980.

Art. 7. -

Nivelul preturilor limita si de contractare cu populatia, determinate potrivit prevederilor prezentului decret, este maxim.

Consiliul de Ministri va actiona cu fermitate pentru reducerea cheltuielilor materiale de productie, cresterea productivitatii muncii si sporirea eficientei activitatii organizatiilor de constructii-montaj.

Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor lua masuri, in continuare, pentru ridicarea nivelului calitatii locuintelor si mobilizarea tuturor factorilor in vederea reducerii consumurilor de materiale si de energie, folosirii intr-o masura mai mare a materialelor locale sau refolosibile, diminuarii cheltuielilor de transport si pentru buna gospodarire a materialelor si utilajelor pe santierele de constructii de locuinte.

Art. 8. -

Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare impreuna cu Institutul central de cercetare, proiectare si directivare in constructii vor lua masuri pentru elaborarea, pina la 30 iulie 1984, de noi proiecte tip, corespunzatoare prevederilor prezentului decret, care se vor supune aprobarii potrivit legii.

Locuintele a caror executie a inceput, precum si cele pentru care productia de prefabricate este in curs de realizare sau comandata ori contractata, se pot construi potrivit reglementarilor legale anterioare.

Art. 9. -

Punctele 3 si 7 din anexa nr. 6 la Decretul nr. 216/1981 privind modificarea unor reglementari referitoare la stabilirea preturilor limita, ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului, a preturilor de contractare ale locuintelor proprietate personala si a preturilor de vinzare ale locuintelor din fondul locativ de stat, precum si articolele 2 si 11 din Decretul nr. 447/1976, se abroga.

ANEXA Nr. 1

Locuintele proprietate de stat sau cele proprietate personala care
se construiesc cu sprijinul statului in credite si executie
vor fi prevazute cu camere de locuit, bucatarii, camari,
incaperi sanitare si spatii de depozitare in cadrul suprafetelor
locuibile, utile si construite, pe apartamente,
potrivit tabelului de mai jos:

Nr. de camere pe apartament Tip de marime Suprafata locuibila (minima) mp Suprafete limita
Baie mp Bucatarie mp Camara mp Suprafata utila mp Suprafata construita* mp
I 14 3,5 3,5 1,0 24 37
1 IA 20 4,2 6,0 1,5 37 58
I 30 4,2 8,0 2,0 52 81
2 IA 34 4,2 8,0 2,0 58 90
IB 36 4,2 8,0 2,0 61 95
I 40 4,2 8,0 2,0 66 102
3 IA 46 4,2 8,0 2,0 74 115
IB 48 4,2 8,0 2,0 77 119
I 50 4,2 10,0 2,5 81 126
4 IA 56 4,2 10,0 2,5 90 140
IB 58 4,2 10,0 2,5 93 144
I 62 4,2 10,0 2,5 98 152
5 IA 68 4,2 10,0 2,5 107 166
IB 70 4,2 10,0 2,5 110 171

*) Suprafata construita a unui apartament se determina prin insumarea suprafetei utile, suprafetelor logiilor si balcoanelor, precum si a cotei-parti din suprafetele partilor comune ale cladirilor (spalatorii, uscatorii, casa scarii, inclusiv anexele pentru colectarea gunoaielor, casa liftului), la care se adauga suprafata aferenta ocupata de peretii interiori si exteriori ai apartamentului.

Apartamentele de 3 camere de tip I, IA si IB vor avea o incapere sanitara suplimentara prevazuta cu WC, lavoar de 400-600mm, etajera, oglinda portprosop si porthirtie, iar la apartamentele de 4 si 5 camere de tip I, IA si IB incaperea sanitara suplimentara va fi dotata in plus si cu cuva de dus cu baterie si sifon de pardoseala. In mod corespunzator se modifica prevederile din anexa nr. 4 la Decretul nr. 447/1976.

Cladirile de locuit vor avea uscatorii de rufe la fiecare scara.

Spalatoriile se vor realiza, de regula, in cadrul dotarilor de cartier.

Cladirile de locuit vor avea subsol partial sau total in functie de situatia locala, natura terenului, adincimea de fundare, pentru control si interventii la instalatii, precum si pentru alte functiuni prevazute de lege.

Apartamentele de la etajele blocurilor de locuit vor avea logii sau balcoane. Pentru apartamentele de la parter, la suprafetele utile de mai sus se mai adauga suprafata echivalenta a logiilor de la etaj.

La constructiile de locuinte se va realiza o termoizolatie care sa asigure o rezistenta termica de cel putin 1,35mp.h grade C/Kcal, folosindu-se in acest scop materiale eficiente, cum sint: vata minerala din zgura topita sau bazalt topit, beton celular autoclavizat pentru termoizolatii si altele.

ANEXA Nr. 2 Tabelul nr. 1

PRETURI LIMITA
ale locuintelor ce se construiesc din fondurile statului

Numar de camere pe apartament Tip de marime Suprafata utila mp Pretul pe apartament -lei-
1 I 24 67300
IA 37 99500
I 52 129500
2 IA 58 144000
IB 61 151500
I 66 161000
3 IA 74 180500
IB 77 187000
I 81 197000
4 IA 90 218000
IB 93 225500
I 98 237500
5 IA 107 258500
IB 110 265500

NOTA:

1. Preturile de mai sus corespund locuintelor care se executa in cladiri cu P + 4 E; pentru apartamentele care se executa in cladiri cu alt regim de inaltime, preturile se corecteaza prin inmultirea cu urmatorii coeficienti:

P+1E
─────
1,180
P+2E
─────
1,080
P+3E
─────
1,030
P+(5-6)E
────────
1,080
P+(7-8)E
────────
1,060
P+(9-11)E
1,040

2. Preturile locuintelor amplasate in zone cu grad 8 seismic se majoreaza cu 3,24%, iar ale celor din zone cu grad 9 seismic, cu 10,8%.

Pentru locuintele situate in zone cu grad seismic 7 1/2 se majoreaza cu 1,62%.

3. In cazuri deosebite, cind la cladirile de locuit amplasate pe arterele principale si in pietele din orasele resedinta de judet si municipii, cit si la cladirile avind fatadele din elemente prefabricate, se realizeaza lucrari de plastica arhitecturala si finisaje exterioare imbunatatite, in conformitate cu prevederile Art. 3 din Decretul nr. 68/1975, preturile acestor locuinte se majoreaza cu valoarea lucrarilor respective, stabilita pe baza de deviz, in limita a 99 lei/mp suprafata utila.

4. In preturile limita este cuprins beneficiul de 5% stabilit potrivit prevederilor Decretului nr. 48/1982.

Preturi de contractare cu populatia

1. Preturile de contractare cu populatia ale locuintelor proprietate personala ce se realizeaza cu sprijinul statului in credite si executie, cu aceleasi suprafete utile si finisaje ca la locuintele proprietate de stat, sint cele prevazute in tabelul nr. 2.

Preturile de contractare cuprind un beneficiu de 8%, precum si un comision de 1% cuvenit unitati prin care se contracteaza construirea de locuinte proprietate personala.

Tabelul nr. 2

PRETURI DE CONTRACTARE
cu populatia ale locuintelor

Nr. de camere pe apartament Tip de marime Suprafata utila mp Pretul pe apartament lei
1 I 24 69920
IA 37 103400
I 52 134540
2 IA 58 149600
IB 61 157400
I 66 167260
3 IA 74 187520
IB 77 194270
I 81 204660
4 IA 90 226480
IB 93 234270
I 98 246740
5 IA 107 268560
IB 110 275830

2. In cazurile in care, pentru folosirea eficienta a terenului din unele amplasamente deosebite si valorificarea mai buna a suprafetei construite, rezulta apartamente ale caror suprafete utile difera cu pina la 5 mp. in plus fata de cele din tabel, la preturile calculate potrivit punctului 1 de mai sus pentru apartamente cu acelasi numar de camere si suprafata utila imediat inferioara se adauga suma reprezentind diferenta de suprafata utila inmultita cu 2500 lei/mp.

3. Pentru apartamentele realizate potrivit reglementarilor legale anterioare, altele decit cele prevazute in Decretul nr. 93/1977, cu suprafete utile care difera de cele din tabelul nr. 2, preturile de contractare vor fi cele determinate pentru apartamentele de tip I cu acelasi numar de camere, corectate cu valoarea diferentei de suprafata utila calculata cu 2500 lei/mp.

4. Preturile de contractare, determinate potrivit prevederilor de la pct. 1, corespund locuintelor care se executa in cladiri cu P+4 etaje. Pentru apartamentele care se executa in cladiri cu alt regim de inaltime, precum si in functie de gradul seismic, se aplica coeficientii prevazuti in nota de la tabelul nr. 1 pct. 1 si 2.

5. Preturile locuintelor la care se realizeaza, la solicitarea beneficiarilor, finisaje suplimentare, in conformitate cu Art. 4 din prezentul decret, se majoreaza cu valoarea acestor lucrari determinate pe baza de deviz.

Preturile locuintelor la care se realizeaza lucrari de plastica arhitecturala imbunatatita, in conformitate cu Art. 3 din Decretul nr. 68/1975, se majoreaza cu valoarea lucrarilor respective, stabilita pe baza de deviz pe obiect, in limita a 102 lei/mp suprafata utila.

Preturile locuintelor prevazute cu timplarie exterioara metalica sau din mase plastice se majoreaza cu valoarea corespunzatoare stabilita pe baza de deviz, in limita a 92 lei/mp suprafata utila; in cazul folosirii tocurilor metalice la usile interioare, preturile se majoreaza cu valoarea corespunzatoare stabilita pe baza de deviz, in limita a 39 lei/mp suprafata utila.

6. Pentru boxe se adauga 522 lei/mp suprafata utila de boxa, iar pentru garaje se adauga 1.337 lei/mp suprafata utila de garaj.

7. Pretul locuintelor prevazute cu sobe cu combustibil solid, in loc de instalatie de incalzire centrala, se scade cu 3,5%.

8. In functie de nivelul la care este situata locuinta, la preturile de contractare determinate potrivit prevederilor de la pct. 1-5 de mai sus se aplica corectiile urmatoare:

Cladiri cu parter si parter cu +(1-11)E - in % -
Nivelul locuintei Numarul de niveluri ale blocului
P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 -9
10 -9 -3
9 -8 -3 -2
8 -8 -2 -2 -1
7 -6 -2 -2 -1 0
6 -6 -2 -1 0 0 0
5 -5 -2 -1 -1 0 +1 +1
4 -5 -1 0 0 +2 +2 +3 +3
3 -4 0 0 +2 +2 +3 +3 +4 +4
2 -3 +1 +3 +4 +4 +5 +5 +5 +5 +5
1 0 +4 +4 +4 +4 +5 +5 +5 +5 +5 +5
P 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Cladiri cu parter + (12-17)E - in % -
Nivelul locuintei Numarul de niveluri ale blocului
12 13 14 15 16 17
17 -12
16 -12 - 6
15 -11 - 6 - 5
14 -11 - 5 - 5 - 4
13 -10 - 4 - 4 - 4 - 3
12 -10 - 4 - 3 - 3 - 2 - 2
11 - 4 - 3 - 2 - 1 - 1 0
10 - 3 - 2 - 1 0 0 0
9 - 2 - 1 0 0 0 0
8 -1 0 0 0 0 +1
7 0 0 0 +1 +1 +2
6 +1 +1 +1 +2 +3 +3
5 +3 +3 +3 +3 +4 +4
4 +4 +4 +4 +4 +5 +5
3 +5 +5 +5 +5 +6 +6
2 +5 +5 +5 +6 +7 +7
1 +5 +5 +6 +6 +7 +7
P -3 -3 -3 -3 -3 -3

9. Logiile si balcoanele sint cuprinse in pretul de contractare.

ANEXA Nr. 3 Jurisprudență

PRETURI DE VINZARE
catre populatie, pentru locuintele construite din fondurile statului
pina la 1 ianuarie 1977

Suprafata utila in mp
Pretul pe apartament in lei
1 camera 2 camere 3 camere 4 camere 5 camere
Grad de confort Sup. ut. Pret. pe ap. Sup. ut. Pret. pe ap. Sup. ut. Pret. pe ap. Sup. ut. Pret. pe ap. Sup. ut. Pret. pe ap.
Confort sporit 37 95200 55 138600 78 196800 100 254600 118 298000
Confort I 30 76600 50 123700 65 159000 80 196900 - -
Confort II 23 58100 36 88300 48 116100 60 144000 - -
Confort III 21 48300 34 77100 45 103300 56 127600 - -

NOTA:

1. Preturile locuintelor se determina pentru suprafata utila realizata. La suprafata utila se adauga suprafetele logiilor si balcoanelor, corectate cu coeficientul de 0,35 aplicat la suprafata lor.

2. La stabilirea preturilor locuintelor cu alte suprafete decit cele din tabel, pentru diferenta de suprafata se adauga sau se scad cite 2.403 lei de fiecare mp suprafata utila pentru locuintele de confort sporit, cite 2.346 lei de fiecare mp suprafata utila pentru locuintele de confort I, cite 2.323 lei de fiecare mp suprafata utila pentru locuintele de confort II si cite 2.220 lei de fiecare mp suprafata utila pentru locuintele de confort III.

3. Preturile de mai sus corespund locuintelor situate in cladiri cu P+4 E; pentru apartamentele situate in cladiri cu alt regim de inaltime, preturile se corecteaza prin inmultirea cu urmatorii coeficienti;

    P   P+1E    P+2E    P+3E   P+(5-11)E    P+(12-17)E
  ||||||||| ||||||||| |||||||||| ||||||||| ||||||||||||| |||||||||||||||
   1,270  1,180    1,080    1,030    1,040      1,198

4. Preturile de contractare si vinzare ale locuintelor amplasate in zone cu grad 8 seismic se majoreaza cu 3,24% iar ale celor din zone cu grad 9 seismic, cu 10,8%.

5. In cazul cind locuinta este situata intr-o constructie cu centrala termica proprie care serveste exclusiv aceasta constructie, la pretul stabilit se adauga 45 lei/mp suprafata utila.

6. Pretul locuintelor prevazute cu sobe cu combustibil solid in loc de instalatie de incalzire centrala se reduce cu 3,5%.

7. Preturile locuintelor prevazute cu timplarie exterioara metalica se majoreaza cu 92 lei/mp suprafata utila, iar in cazul existentei tocurilor metalice la usile interioare, preturile se majoreaza cu 39 lei/mp suprafata utila.

8. La locuintele cu rulouri (obloane) din lemn la ferestre se adauga 108 lei/mp suprafata utila.

9. Preturile stabilite ca mai sus se corecteaza cu corectia de nivel prevazuta in tabelul nr. 9 din anexa nr. 2.

10. La vinzarea locuintelor cu grad de confort inferior gradului III, preturile pentru locuintele de confort III se reduc cu 10%.

11. Pentru boxe se adauga 522 lei/mp suprafata utila de boxa, iar pentru garaje se adauga 1.337 lei/mp suprafata utila de garaj.

12. La preturile de vinzare ale locuintelor se aplica coeficienti pentru uzura in timp prevazuti in tabelul nr. 3 din anexa nr. 2.

13. Termenii de corectie prevazuti in anexa nr. 2 se aplica si la locuintele realizate din fondurile statului, situate la demisol sau mansarda.

14. In preturile din tabel, cit si in preturile de vinzare ale locuintelor construite din fondurile statului in conditiile Decretului nr. 447/1976, este cuprins si comisionul de 1% pentru organizatia contractanta cu populatia, care se retine de aceasta organizatie.

15. Preturile si corectiile din aceasta anexa se aplica si locuintelor proiectate si incepute pina la 1 ianuarie 1977 si terminate dupa aceasta data.

ANEXA Nr. 4 Tabelul nr. 1 Jurisprudență

PRETURI PE METRU PATRAT DE SUPRAFATA UTILA
pentru evaluarea locuintelor proprietate de stat,
altele decit cele executate din fondurile statului

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul constructiv in functie Regimul de Gradul de finisare crt. de structura de rezistenta inaltime ───────────────────────── sau materialele folosite Superior Inferior lei/mp lei/mp ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Cu pereti de zidarie de caramida, piatra sau inlocuitori, plansee din lemn sau beton armat, sarpanta din lemn, avind instalatii sanitare, electrice si incalzire cu sobe cu combustibil solid P 2.875 2.060 2. Cu pereti din zidarie de caramida piatra sau inlocuitori, plansee din lemn sau beton armat, sarpanta din lemn, avind instalatii sanitare, electrice si incalzire cu combustibil solid P+ (1-4)E 2.620 1.810 3. Cu pereti din birne, plansee si sarpanta din lemn, avind instalatii sanitare, electrice si incalzire cu sobe cu combustibil solid P sau P+1 E 1.970 1.820 4. Cu pereti din paianta, plansee si sarpanta din lemn, avind instalatii sanitare, electrice si incalzire cu sobe cu combustibil solid P sau P+1 E 1.810 1.685 5. Cu peretii din chirpici, valatuci sau pamint batut, plansee si sarpanta din lemn, avind instalatii sanitare si electrice si incalzire cu sobe cu combustibil solid P 1.690 1.600 6. Cu structura din beton armat, orice sistem de invelitoare, avind instalatii sanitare si electrice si incalzire centrala P+ (5-11)E 2.900 2.025 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── NOTA: - Pentru camere de serviciu situate in subsoluri 870lei/mp. - Pivnite, beciuri, boxe, in folosinta exclusiva a locuintei. 625lei/mp. - Garaje 1300lei/mp. - Terase rezultate din retrageri in gabarit 590lei/mp

Tabelul nr. 2

TERMENI DE CORECTIE
pentru existenta sau lipsa unor instalatii sau elemente de constructii
sau in caz ca locuintele sint situate la demisol sau mansarda

- Incalzirea centrala (exclusiv tipul 6) fara constructia si echipamentul centralei termice Se adauga
─────────
85lei/mp.
Se scade
────────
-
- Pentru constructia si echipamentul centralei termice 58lei/mp. -
- Obloane 58lei/mp. -
- Incalzire cu sobe cu gaze 58lei/mp. -
- Invelitori de carton asfaltate, sita, sindrila, stuf sau paie - 35lei/mp.
- Lipsa obiectelor si a instalatiilor aferente pentru:
- cada de baie - 3740lei/loc.
- lavoar - 1445lei/loc.
- W.C. - 1445lei/loc.
- chiuveta de bucatarie - 1445lei/loc.
- Lipsa tencuielilor exterioare - 92lei/mp.
- Lipsa fundatiilor - 92lei/mp.
- Pardoseli de pamint - 58lei/mp.

NOTA:

- Pentru locuintele din demisol sau mansarda preturile se reduc cu 25%.

Tabelul nr. 7

NORME
pentru evaluarea anexelor locuintelor

Nr. crt. Denumirea tipului de anexe ale locuintelor Materialul de constructie utilizat sau sistemul constructiv Grupa Pret unit.
-lei-
1 Imprejmuiri* (inclusiv portile) Cu stilpi din orice material si rigle, sipci sau scinduri de lemn 4 115lei/m
Cu stilpi din orice material si sirma ghimpata: 58lei/m
- stilpi din beton, zidarie sau metal 2
- stilpi din lemn 4
Cu stilpi din zidarie, beton sau metal si cu panouri din: 2
- otel profilat sau fier forjat 510lei/m
- plasa de sirma 225lei/m
Din zidarie 2 395lei/m
Din beton armat monolit sau prefabricate 1 160lei/m
2 Magazii Cu pereti din caramida, sarpanta din lemn, invelitoare din tabla: 1
- pina la 25mp 930lei/mp
- peste 25mp 750lei/mp
Cu pereti din lemn sau schelet din lemn cu umplutura din caramida: 3
- pina la 25mp 1060lei/mp
- peste 25mp 805lei/mp
Cu pereti din chirpici sau valatuci: 3
- pina la 25mp 800lei/mp
- peste 25mp 625lei/mp
3 Soproane Din lemn sau alte materiale, indiferent de folosinta 3 310lei/mp
4 Patule Cu pereti din sipci 4 690lei/mp
Cu pereti din nuiele 5 490lei/mp

*) Odata cu locuintele se vind si imprejmuirile aferente cladirii din care fac parte aceste locuinte. Cota-parte din imprejmuire care se vinde este proportionala cu suprafata utila a apartamentului pus in vinzare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...