Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 3/1982 privind participarea, cu parti sociale, a oamenilor muncii din unitatile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economica

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 noiembrie 1982 până la 26 decembrie 1989, fiind abrogat prin Decret-lege 1/1989.
Formă aplicabilă de la 10 iulie 1986 până la 26 decembrie 1989

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Dezvoltarea proprietatii socialiste, a autoconducerii muncitoresti, ridicarea pe o treapta superioara a calitatii oamenilor muncii de proprietari ai mijloacelor de productie, de producatori si beneficiari ai intregii avutii nationale, impun ca acestia sa-si asume nemijlocit, intr-un grad mai mare, raspunderea bunei gospodariri a partii din avutia nationala ce le-a fost incredintata, sa participe activ la administrarea cat mai eficienta a patrimoniului unitatii, la conducerea si dezvoltarea intregii activitati economice.

In acest cadru, asigurarea unei legaturi mai stranse a fiecarui om al muncii cu unitatea in care lucreaza si a cointeresarii mai accentuate a personalului unitatilor in obtinerea de rezultate economice superioare face necesara instituirea dreptului oamenilor muncii de a contribui, in bani, sub forma de parti sociale, la dezvoltarea mijloacelor fixe productive si de a obtine, in functie de aport, un venit suplimentar din beneficii.

Contributia oamenilor muncii la constituirea fondului de dezvoltare va conduce la intarirea raspunderii acestora, in calitate de proprietari, pentru dezvoltarea si apararea avutului obstesc si utilizarea cu maxima eficienta a mijloacelor de care dispun, la participarea mai activa a colectivelor de munca la autoconducerea si autogestiunea unitatii, cresterea rentabilitatii si a beneficiilor si, in mod corespunzator,a veniturilor personalului muncitor.

In scopul reglementarii dreptului de participare a oamenilor muncii la constituirea fondului de dezvoltare al unitatilor economice de stat,

Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I Principii de baza

Art. 1. -

Toti oamenii muncii incadrati cu contract de munca pe durata nedeterminata in unitatile economice de stat vor participa, in conditiile prezentei legi la constituirea fondului de dezvoltare economica al acestora, avand in proprietate o parte din valoarea mijloacelor fixe aflate in administrarea unitatilor respective, ca parte sociala.

In raport cu valoarea partii sociale detinute, oamenii muncii beneficiaza, in conditiile prezentei legi, de venituri suplimentare, in afara drepturilor de retribuire cuvenite pentru munca depusa.

Dreptul oamenilor muncii asupra partii sociale este garantat prin lege.

Art. 2. -

Partea sociala aflata in proprietatea fiecarui om al muncii se constituie prin depunerea unei sume de bani la fondul de dezvoltare economica al unitatii.

Depunerile in bani ale oamenilor muncii la fondul de dezvoltare economica nu pot depasi, in total, 30 la suta din valoarea mijloacelor fixe ale unitatii.

Adunarea generala a oamenilor muncii stabileste anual volumul depunerilor pe ansamblul unitatii.

Art. 3. -

Partea sociala din proprietatea fiecarui om al muncii este de cel putin 10.000 lei si de cel mult 100.000 lei, pe intreaga perioada de activitate a acestuia. Valoarea unei parti sociale este de 1.000 lei. Oamenii muncii beneficiaza de drepturile stabilite, potrivit prezentei legi, dupa ce au depus o parte sociala.

Art. 4. -

Cadrele de conducere, celalalt personal muncitor din aparatul de stat, al organizatiilor politice si obstesti, din unitatile de invatamant si social-culturale, precum si cadrele militare, vor depune, in conditiile prezentei legi, sume de bani cu titlu de parti sociale intr-o unitate sociale, beneficiind, in raport cu valoarea partii sociale depuse, de venituri suplimentare, in aceleasi conditii ca si oamenii muncii din unitatea economica respectiva.

Personalul muncitor din aparatul ministerelor si celorlalte organe centrale si locale care au in subordine unitati economice va participa la constituirea de parti sociale intr-o unitate din sectorul in care isi desfasoara activitatea.

Personalul muncitor din celelalte ministere si organe centrale sau locale, al organizatiilor politice si obstesti si din unitatile de invatamant si social-culturale, precum si cadrele militare, vor participa la constituirea partii sociale intr-o unitate economica din sectoarele stabilite de Consiliul de Ministri.

Oamenii muncii care depun sume de bani cu titlu de parti sociale la alte unitati decat cele unde sunt incadrati au dreptul la participe la adunarile generale ale oamenilor muncii, sa sprijine activitatea organelor de conducere colectiva si sa faca propuneri in vederea cresterii eficientei economice a intregii activitati.

Art. 5. -

Participarea oamenilor muncii la fondul de dezvoltare al unitatii, prin constituirea partii sociale, se face pe baza angajamentului fiecaruia, exprimat in scris. Pentru persoanele nou incadrate angajamentul se ia o data cu incadrarea in munca.

In cazul participarii oamenilor muncii, potrivit art. 4, la constituirea de parti sociale in alte unitati decat cele in care isi desfasoara activitatea este necesara si aprobarea adunarii generale a oamenilor muncii din unitatea economica respectiva.

Art. 6. -

Sumele depuse de oamenii muncii, cu titlu de parte sociala, la fondul de dezvoltare economica, pot fi folosite, pe baza hotararii adunarii generale a oamenilor muncii, pentru efectuarea, in conditiile legii de investitii productive cu efecte imediat in productie si in cresterea veniturilor si beneficiilor unitatii.

In mod exceptional, cu aprobarea adunarii generale, sumele depuse ca parte sociala, in masura in care sunt disponibile la fondul de dezvoltare, pot fi utilizate pentru finantarea mijloacelor circulante.

In conditiile prevazute de lege, sumele depuse ca parte sociala vor putea fi folosite pentru acoperirea pagubelor aduse avutului obstesc prin infractiuni.

CAPITOLUL II Constituirea partii sociale

Art. 7. -

Depunerile fiecarui om al muncii pentru constituirea partii sociale se stabilesc in functie de veniturile depunatorului si de volumul depunerilor aprobate de adunarea generala pentru anul de plan.

Sumele reprezentand contributii la constituirea partii sociale se pot plati in rate egale sau diferentiate, lunar sau la alte intervale ori integral, in raport cu optiunea depunatorului.

Art. 8. -

Depunerile oamenilor muncii ca parte sociala se fac pe o perioada de cel putin 5 ani. Dupa aceasta perioada, la cererea depunatorului daca depunerea totala este de cel putin 10.000 lei, partea sociala se restituie integral sau in mod esalonat, intr.o perioada de 2-5 ani, potrivit hotararii adunarii generale a oamenilor muncii, in functie de posibilitatile economice ale unitatii. Restituirea integrala a depunerilor pentru constituirea partii sociale este garantata.

In cazul in care depunatorul isi schimba locul de munca intr-o alta unitate, la cererea acestuia sumele reprezentand partea sa sociala se transfera la noul loc de munca sau, dupa caz, la o unitate economica stabilita potrivit art. 4.

In cazul in care schimbarea locului de munca s-a facut fara acordul unitatii sau contractul de munca al depunatorului a fost desfacut din vina acestuia, termenul de 5 ani dupa care se poate cere restituire parti sociale, prevazut la alin. 1, curge de la data incadrarii la noua unitate.

Pana la transferarea partii sociale, drepturile si obligatiile depunatorului legate de participarea sa la fondul de dezvoltare se determina, in conditiile prezentei legi, la unitatea de la care a plecat.

Art. 9. -

Adunarea generala a oamenilor muncii va analiza, o data cu dezbaterea pe baza de bilant a rezultatelor economice si financiare ale unitatii, modul de utilizare a sumelor depuse ca parte sociala, stabilind masuri pentru cresterea eficientei economice si a beneficiilor unitatii. In acest scop, consiliul oamenilor muncii este obligat sa prezinte adunarii generale rapoarte cu privire la depunerile facute, sumele utilizate si rezultatele obtinute.

CAPITOLUL III Participarea oamenilor muncii la beneficii in raport cu
partile sociale depuse

Art. 10. -

Pentru sumele depuse ca parte sociala, oamenii muncii beneficiaza,m la finele fiecarui an, de un venit determinat in functie de marimea totala a depunerii existente la acea data, care se plateste din beneficiile unitatii.

Venitul anual cuvenit oamenilor muncii este de 6 la suta calculat la marimea totala a depunerilor, in cazul realizarii, de catre unitate, a beneficiilor planificate.

In cazul depasirii beneficiilor planificate, venitul anual poate fi de pana la 8 la suta, in functie de volumul beneficiilor si de rentabilitatea obtinuta, potrivit hotararii adunarii generale a oamenilor muncii.

Art. 11. -

Veniturile cuvenite oamenilor muncii in raport cu partea sociala depusa se asigura din beneficiile obtinute, inaintea oricaror alte repartizari prevazute de lege.

Art. 12. -

In situatia nerealizarii beneficiului planificat al unitatii, se garanteaza oamenilor muncii un venit anual de 5 la suta, in raport cu sumele depuse ca parte sociala, care se plateste, la finele anului, din beneficiile obtinute sau din rezultatele financiare, dupa caz.

Art. 13. -

Veniturile obtinute de oamenii muncii in raport cu partea sociala depusa nu sunt impozabile si nu se iau in calculul veniturilor in functie de care se determina, potrivit legii, drepturile si obligatiile acestora.

Depunatorii pot incasa veniturile anuale cuvenite sau pot sa le depuna ca parti sociale.

CAPITOLUL IV Dispozitii finale

Art. 14. -

Sumele depuse de oamenii muncii ca parte sociala nu pot fi cedate altor persoane si nu pot fi urmarite decat pentru recuperarea pagubelor aduse avutului obstesc prin infractiuni.

Art. 15. -

In cazul pensionarii, depunatorii pot sa-si retraga partea sociala sau sa o mentina in continuare.

Depunatorii care isi mentin partea sociala si dupa iesirea la pensie beneficiaza integral de veniturile cuvenite pentru sumele depuse potrivit prezentei legi.

Art. 16. -

Depunerile facute ca parte sociala se transmit prin mostenire, potrivit legii, in care caz mostenitorii vor putea solicita restituirea sumelor.

Art. 17. -

Depunerile facute ca parte sociala si veniturile platite se inscriu intr-un carnet individual de proprietar al partii sociale. Continutul carnetului individual se stabileste de Ministerul Finantelor impreuna cu Ministerul Muncii si Uniunea Generala a Sindicatelor din Romania.

Unitatile economice sunt obligate sa tina evidenta tuturor elementelor privind operatiile efectuate in carnetul de proprietar al partii sociale.

Sumele reprezentand contributia oamenilor muncii la fondul de dezvoltare, care nu au putut fi utilizate pana la finele anului, se reporteaza pe anul urmator, in care scop resursele avand aceasta provenienta se evidentiaza separat.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...