ORGANELE IMPUTERNICITE A FACE PROPUNERI DE DECLASARE A BUNURILOR MATERIALE, DOCUMENTATIA NECESARA, COMPONENTA SI SARCINILE COMISIILOR DE ANALIZA SI AVIZARE A PROPUNERILOR | Decret 49/1982

Acesta este un fragment din Decretul nr. 49/1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA nr 3 -
ORGANELE IMPUTERNICITE A FACE PROPUNERI DE DECLASARE
A BUNURILOR MATERIALE, DOCUMENTATIA NECESARA, COMPONENTA
SI SARCINILE COMISIILOR DE ANALIZA SI AVIZARE A PROPUNERILOR

1. Propunerea de declasare a bunurilor materiale se face, in scris, conducatorului unitatii, de catre:

a) conducatorul compartimentului de productie sau pregatire a fabricatiei;

b) conducatorul compartimentului mecanic sau energetic;

c) gestionarul de bunuri materiale, precum si de alte persoane desemnate in acest scop;

d) comisiile sau subcomisiile de inventariere;

2. Propunerile de declasare, vizate si de sefii compartimentelor care le-au avut in administrare, vor fi insotite de o documentatie care va cuprinde:

a) o nota justificativa cu aratarea situatiei materialelor, descrierea degradarii (starea fizica si cauzele degradarii), provenienta si timpul de cind sint detinute, precum si motivele pentru care se propun a fi declasate;

b) o specificatie cu denumirea bunurilor materiale, numarul de cod (simbol), unitatea de masura, cantitatea, pretul de inregistrare, materialele recuperabile (cantitati si valori), la care se anexeaza urmatoarele documente:

Pentru medicamente de uz uman sau veterinar, dupa caz:

- buletine de analiza;

- avizul organului sanitar, respectiv veterinar, judetean sau al municipiului Bucuresti;

- listele cuprinzind medicamentele respective;

- actul prin care s-a dispus interzicerea consumului si retragerea din circulatie;

Pentru carti, reviste si publicatii:

- lista cartilor, revistelor si publicatiilor cu continut depasit.

Pentru prototipuri si modele experimentale ale masinilor si utilajelor care nu au dat rezultate:

- documentul in care s-a consemnat rezultatul experimentarii;

- avizul organului ierarhic superior sau al Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie, dupa caz.

Pentru proiecte si documentatii tehnice privind produsele noi:

- avizul comisiei de omologare si al organului tehnic superior;

- dispozitia de anulare sau sistare a fabricarii produsului.

Pentru animale, pasari si colonii de albine:

- avizul organului veterinar din care sa rezulte ca acestea sint nevindecabile.

Pentru materiale:

- actul prin care s-a dispus schimbarea procesului tehnologic, respectiv sistarea productiei;

- comunicarea organului ierarhic central din care sa rezulte ca nu au fost solicitate de alte unitati socialiste.

Ministerele, celelalte organe centrale de stat si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot stabili si alte elemente ce trebuie sa cuprinda aceasta specificatie.

3. Comisiile desemnate pentru analiza si avizarea propunerilor de declasare a bunurilor materiale se constituie dupa cum urmeaza:

a) la intreprinderi, centrale si unitati asimilate, din cel putin 7 membri si anume:

- conducatorul compartimentului tehnic, presedintele;

- conducatorul compartimentului aprovizionare-desfacere;

- conducatorul compartimentului financiar-contabil;

- seful laboratorului de analize fizico-chimice;

- inginerul sau tehnicianul constructor ori merceologul sau specialistul in calitatea materialelor;

- muncitori de inalta calificare;

- delegatul organelor financiar-bancare.

Conducatorii intreprinderilor care au subunitati dispersate in afara sediului principal, precum si cei ai centralelor si unitatilor asimilate acestora, care au in componenta unitati cu autogestiune economica fara personalitate juridica - fabrici, uzine, exploatari, sectii, santiere, ateliere, depozite si altele - situate la distante mari, pot numi si la acestea comisii de analiza si avizare a propunerilor de declasare a bunurilor materiale constituite potrivit alineatului precedent si completate cu un delegat al intreprinderii sau centralei respective.

Pentru subunitatile care isi desfasoara activitatea in strainatate se numeste o comisie formata din cel putin 3 persoane din cadrul acestora, avind functii similare celor de la alineatul precedent, si un delegat al subunitatii coordonatoare din fiecare tara, daca este cazul;

b) la ministere, celelalte organe centrale de stat, consilii populare judetene si al municipiului Bucuresti, din cel putin 5 membri si anume:

- conducatorul compartimentului administrativ, presedinte;

- conducatorul compartimentului financiar-contabil;

- trei specialisti din cadrul unitatii;

- delegati ai Ministerului Finantelor si organelor financiar-bancare;

c) la consiliile populare municipale, orasenesti si comunale, din:

- secretarul comitetului sau biroului executiv al consiliului popular, presedinte;

- contabilul;

- delegatul organelor financiar-bancare;

- un specialist din cadrul unitatii;

d) la institutiile de stat ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite secundari sau tertiari, din:

- conducatorul compartimentului administrativ, presedinte;

- contabilul;

- delegatul organelor financiar-bancare;

- un specialist din cadrul unitatii;

e) la subunitatile institutiilor de stat ai caror conducatori nu au calitatea de ordonatori de credite si sint situate la distante mari de sediul ordonatorului de credite, din:

- conducatorul subunitatii, presedinte;

- un specialist din cadrul subunitatii;

- delegatul ordonatorului de credite;

- delegatul organelor financiar-bancare;

f) la reprezentantele Republicii Socialiste Romania in strainatate (diplomatice, consulare si economice), din cel putin trei membri si anume:

- persoana desemnata de seful reprezentantei, presedinte;

- gestionarul de bunuri materiale;

- gestionarul de fonduri banesti.

La reprezentantele incadrate cu mai putin de trei persoane, comisia poate fi completata cu personal de la alte subunitati care isi desfasoara activitatea in tara respectiva, cu aprobarea reprezentantei diplomatice;

g) in cazul in care structura organizatorica nu prevede functiile indicate la lit. a)-f), in comisia de analiza si avizare pentru declasarea bunurilor materiale pot fi numite persoane care indeplinesc functii similare.

Comisiile pot fi completate si cu alti specialisti, dupa caz, in functie de natura bunurilor materiale.

Lucrarile comisiei se efectueaza de un secretar numit de presedinte dintre membrii acesteia.

4. Propunerea de declasare a bunurilor materiale se preda comisiei constituite potrivit prevederilor de la pct. 3, care verifica la fata locului, in prezenta gestionarului, starea materialelor propuse pentru declasare, realitatea datelor cuprinse in documentatia prezentata, precum si daca degradarea nu este datorata gospodaririi, depozitarii, conservarii, manipularii necorespunzatoare.

Constatarile si concluziile comisiei se consemneaza in procesul-verbal de declasare a bunurilor materiale, care se depune la conducerea unitatii socialiste de stat, in termen de 5 zile de la primirea documentatiei complete.

Organul de conducere colectiva hotaraste asupra propunerii de declasare a bunurilor materiale, avizate de comisie.

Propunerea insusita de organul de conducere colectiva, care depaseste competenta de aprobare a acestuia, se inainteaza organului ierarhic superior, in termen de 2 zile de la primirea procesului-verbal avizat de comisie.

5. Organul ierarhic superior poate dispune efectuarea, de catre comisia proprie, a unor verificari suplimentare la locul de depozitare ori completarea documentatiei cu alte elemente considerate necesare, dupa caz.

Pe baza concluziilor si propunerilor comisiei proprii, organul de conducere colectiva al organului ierarhic superior hotaraste asupra propunerii de declasare a bunurilor materiale in termen de 10 zile de la data primirii documentatiei.

Propunerea insusita de organul ierarhic superior, care depaseste competenta de aprobare a acestuia, se inainteaza titularului, de plan in termenul prevazut la alineatul precedent.

6. Analiza si avizarea propunerii de catre comisia constituita la nivelul ministerelor si celorlalte organe centrale si locale, precum si aprobarea propunerii, se efectueaza in termen de 15 zile de la data primirii documentatiei.

7. Ori de cite ori comisia de analiza si avizare a propunerii de declasare a bunurilor materiale, precum si organele de conducere colectiva, nu-si insusesc aceste propuneri, vor da indicatii concrete cu privire la folosirea materialelor.

8. Dupa obtinerea aprobarii corespunzatoare, in cazul bunurilor materiale, operatia de declasare se efectueaza in prezenta comisiei sau a cel putin 2 delegati numiti de conducerea unitatii respective.

Rezultatele operatiunii de declasare se consemneaza intr-un proces-verbal care se depune la conducerea unitatii.

Acesta este un fragment din Decretul nr. 49/1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decret 49/1982:
COMISIILE DE ANALIZA, AVIZARE SI VALORIFICARE A FONDURILOR FIXE CARE URMEAZA A FI SCOASE DIN FUNCTIUNE SI DOCUMENTATIA PRIVIND SCOATEREA EFECTIVA DIN FUNCTIUNE A FONDURILOR FIXE
VALORIFICAREA ANSAMBLELOR, SUBANSAMBLELOR, PIESELOR COMPONENTE SI MATERIALELOR REZULTATE DIN DEZMEMBRAREA FONDURILOR FIXE
ORGANELE IMPUTERNICITE A FACE PROPUNERI DE DECLASARE A BUNURILOR MATERIALE, DOCUMENTATIA NECESARA, COMPONENTA SI SARCINILE COMISIILOR DE ANALIZA SI AVIZARE A PROPUNERILOR
;
se încarcă...