Dispozitii finale | Decret 49/1982

Acesta este un fragment din Decretul nr. 49/1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL 3 Dispozitii finale

Art. 24. -

Incalcarea prevederilor prezentului decret atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, precum si materiala sau civila, a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 25. -

Constituie contraventie la prevederile prezentului decret urmatoarele fapte, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza cu amenda:

a) de la 3.000 la 10.000 lei, incalcarea prevederilor art. 13;

b) de la 1.000 la 2.000 lei, incalcarea prevederilor art. 19 alineatul final.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul cu atributii de control si inspectie din cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Comitetului de Stat al Planificarii si Inspectoratului General de Stat pentru Investitii-Constructii, de personalul de inspectie financiara al Ministerului Finantelor si de personalul de inspectie al bancilor, anume imputerniciti de conducerile acestor organe.

Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a amenzii se poate face plingere la judecatorie in termen de 15 zile de la comunicare. Contraventiilor prevazute in prezentul articol le sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

Art. 26. -

Dispozitiile prezentului decret se aplica in mod corespunzator organizatiilor cooperatiste si obstesti.

Organele centrale cooperatiste si obstesti vor elabora, cu avizul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Ministerului Finantelor, pina la data intrarii in vigoare a prezentului decret, norme metodologice proprii de scoatere din functiune a fondurilor fixe, precum si de declasare a unor bunuri materiale, ce le apartin.

Art. 27. -

Scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor subordonate Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne se fac potrivit reglementarilor speciale.

Art. 28. -

In vederea actualizarii valorii de inlocuire a fondurilor fixe, Ministerul Finantelor, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Directia Centrala de Statistica si Inspectoratul General de Stat pentru Investitii-Constructii, impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale si locale, vor efectua periodic - din 5 in 5 ani - reevaluarea fondurilor fixe existente in economie si vor opera noile valori in evidentele unitatilor care le au in administrare.

Art. 29. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul decret.

Art. 30. -

Prezentul decret intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Buletinul Oficial al Romaniei.

Pe aceeasi data Decretul nr. 112/1978 privind scoaterea din functiune in anul 1978 a unor fonduri fixe, precum si Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 771/1962 pentru aprobarea Regulamentului privind declasarea si casarea bunurilor aflate in administrarea operativa a intreprinderilor, organizatiilor economice de stat si a institutiilor bugetare, se abroga.

Acesta este un fragment din Decretul nr. 49/1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decret 49/1982:
Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat
Dispozitii finale
;
se încarcă...