Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat | Decret 49/1982

Acesta este un fragment din Decretul nr. 49/1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL 2 Declasarea unor bunuri materiale din administrarea
unitatilor socialiste de stat

Art. 17. -

Unitatile socialiste de stat sint obligate sa se aprovizioneze cu materii prime si materiale in sortimentele si cantitatile strict necesare indeplinirii sarcinilor de plan, cu respectarea normelor de consum si normativelor, astfel incit sa nu se creeze stocuri supranormative si sa asigure depozitarea, manipularea si conservarea lor in conditiile prevazute de lege.

Ministerele, celelalte organe centrale si locale vor lua masuri de a preveni formarea de stocuri supranormative si de a asigura depozitarea, manipularea, conservarea si utilizarea in conditii corespunzatoare a materiilor prime, materialelor, produselor finite, a tuturor bunurilor materiale, altele decit fondurile fixe.

Art. 18. -

Bunurile materiale, altele decit fondurile fixe, din administrarea unitatilor socialiste de stat care nu mai pot fi folosite datorita schimbarii procesului tehnologic, sistarii fabricatiei si care datorita pastrarii indelungate s-au degradat partial sau total, pot fi propuse, in mod exceptional, pentru declasare numai in conditiile si cu aprobarile prevazute in prezentul decret.

Prin declasarea bunurilor materiale, in sensul prezentului decret, se intelege:

a) trecerea bunurilor intr-o alta clasa de calitate, cu reducerea corespunzatoare a pretului;

b) scoaterea din uz a bunurilor degradate, care nu mai pot fi folosite decit prin demontare sau dezmembrare ori cel mult ca materiale refolosibile.

Bunurile materiale degradate care nu mai pot fi refolosite sub nici o forma vor fi scazute din gestiune si vor afecta costurile de productie, cheltuielile de circulatie sau finantarea bugetara, dupa caz.

Se interzice degradarea sau distrugerea materialelor si produselor refolosibile, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

In toate cazurile cind declasarea bunurilor materiale se datoreaza vinovatiei unei persoane se vor lua masuri de recuperare a pagubei, potrivit legii.

Art. 19. -

Propunerea de declasare a bunurilor materiale, altele decit fondurile fixe, se prezinta in scris, conducatorului unitatii, pe baza documentatiei intocmite in acest scop, de catre persoanele incadrate in munca cu atributii in domeniul respectiv, potrivit anexei nr. 3.

Analiza si avizarea propunerilor de declasare a bunurilor materiale se efectueaza de comisii numite de conducatorul unitatii socialiste de stat.

Organul de conducere colectiva al unitatilor socialiste de stat hotaraste asupra propunerii de declasare a bunurilor materiale, avizate de comisia constituita in acest scop.

Declasarea bunurilor materiale inainte de aprobarea propunerilor de catre organele prevazute la art. 20 este interzisa.

Art. 20. -

Competentele de aprobare a propunerilor de declasare a bunurilor materiale, altele decit fondurile fixe, apartinind unitatilor socialiste de stat, se stabilesc pentru fiecare unitate in parte, in limita urmatoarelor plafoane anuale:

Organul competent sa aprobe declasarea bunurilor La unitatile economice La institutiile bugetare
a) adunarea generala a oamenilor muncii din intreprinderile de gradul II-VI si organul de conducere colectiva al institutiei de stat al carei conducator are calitatea de ordonator de credite tertiar, si se confirma de organul de conducere colectiva al centralei, respectiv al organului ierarhic superior............ 20.000 lei 5.000 lei
b) adunarea generala a oamenilor muncii din intreprinderile de gradul I si special si organul de conducere colectiva al institutiei de stat al carei conducator are calitatea de ordonator de credite secundar, precum si al institutiei de stat al carei conducator are calitatea de ordonator de credite din tara pentru reprezentantele Republicii Socialiste Romania din strainatate, si se confirma de organul de conducere colectiva al centralei, respectiv al organului ierarhic superior.......... 50.000 lei 10.000 lei
c) adunarea generala a oamenilor muncii din centrale si unitati asimilate acestora, pentru bunurile materiale din gestiunea proprie sau a unitatilor subordonate, si se confirma de organul de conducere colectiva al ministerului, respectiv al organului central sau local
- gestiune proprie............. 50.000 lei -
- unitati subordonate.......... 100.000 lei -
d) consiliul de conducere al ministerului, respectiv al celorlalte organe centrale, precum si comitetul executiv al consiliului popular judetean si al municipiului Bucuresti, pentru bunurile materiale din gestiunea proprie sau a unitatilor subordonate
- gestiune proprie............. 100.000 lei 20.000 lei
- unitati subordonate.......... 200.000 lei 20.000 lei

Propunerile de declasare care depasesc plafoanele stabilite la lit. a), b) si c) se inainteaza organului ierarhic superior. Declasarea bunurilor materiale care depasesc plafoanele prevazute la lit. d) se aproba de Consiliul de Ministri, la propunerea titularilor de plan, cu avizul Ministerului Aprovizionarii Tehnico- Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Ministerului Finantelor si al bancilor finantatoare, pe baza verificarii acestora la unitatile care le au in administrare.

Art. 21. -

Diferentele valorice rezultate in urma declasarii bunurilor materiale la unitatile economice se includ in cheltuielile de productie sau circulatie, dupa caz, in grupa cheltuielilor neproductive, iar la organele si institutiile de stat se suporta din finantarea bugetara. Diferentele valorice rezultate in urma declasarii pieselor de schimb sau a materialelor procurate pentru lucrarile de investitii care se executa in regie se acopera de unitatile respective din fondurile de investitii, iar diferentele rezultate la cele procurate din fondurile cu destinatie speciala se suporta din aceste fonduri.

Art. 22. -

Sumele realizate de unitatile bugetare din valorificarea bunurilor materiale dupa diminuarea cu eventualele cheltuieli efectuate cu ocazia acestor operatiuni se fac venit la bugetul republican sau local, dupa caz, iar sumele realizate de unitatile economice diminueaza valoarea bunurilor materiale respective.

Pentru unitatile si activitatile autofinantate ale institutiilor de stat, precum si la unitatile la care cheltuielile nu se acopera integral din venituri proprii, sumele rezultate din valorificarea bunurilor materiale ramin la dispozitia acestora.

Art. 23. -

Materialele si produsele refolosibile rezultate din operatiunea de declasare a bunurilor materiale pentru care se intocmesc balante materiale si este organizata, potrivit legii, colectarea si valorificarea prin unitati de stat specializate, vor fi predate acestora in termen de 30 zile de la data aprobarii declasarii. Alte materiale si produse refolosibile pot fi retinute pentru satisfacerea unor nevoi proprii ale unitatii socialiste de stat sau pot fi valorificate in sectorul socialist, cu inregistrarea gestionara a cantitatilor rezultate si consumate.

Acesta este un fragment din Decretul nr. 49/1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decret 49/1982:
Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat
Dispozitii finale
;
se încarcă...