Art 7 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe | Decret 49/1982

Acesta este un fragment din Decretul nr. 49/1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Scoaterea din functiune a fondurilor fixe -
Art. 7.
-

Scoaterea efectiva din functiune a fiecarui fond fix cu durata de serviciu normata expirata, in cadrul volumului stabilit pentru anul respectiv, se aproba pe baza documentatiei intocmite in acest scop si in limita urmatoarelor plafoane, de catre:

a) adunarea generala a oamenilor muncii din intreprinderile de gradul II-VI si organul de conducere colectiva al institutiei de stat al carui conducator are calitatea de ordonator de credite tertiar si se confirma de organul de conducere colectiva al centralei, respectiv al organului ierarhic superior pentru fondurile fixe a caror valoare unitara de inventar nu depaseste 100.000 lei;

b) adunarea generala a oamenilor muncii din intreprinderi de gradul I si special si organul de conducere colectiva al institutiei de stat al carui conducator are calitatea de ordonator de credite secundar, precum si al institutiei de stat al carui conducator are calitate de ordonator de credite din tara pentru reprezentantele Republicii Socialiste Romania din strainatate si se confirma de organul de conducere colectiva al centralei, respectiv al organului ierarhic superior, pentru fondurile fixe a caror valoare unitara de inventar nu depaseste 300.000 lei;

c) adunarea generala a oamenilor muncii din centrale si unitati asimilate acestora si se confirma de organul de conducere colectiva al ministerului, respectiv al organului central sau local, pentru folosirea fondurilor fixe proprii si ale unitatilor subordonate a caror valoare unitara de inventar nu depaseste 500.000 lei;

d) consiliul de conducere al ministerului, respectiv al celorlalte organe centrale, precum si comitetul executiv al consiliului popular judetean si al municipiului Bucuresti, si se confirma de Consiliul de Ministri, pentru fondurile fixe proprii si pentru cele ale unitatilor subordonate a caror valoare unitara de inventar nu depaseste 5.000.000 lei.

Lista cuprinzind fondurile fixe care urmeaza a fi scoase efectiv din functiune, in limita volumelor aprobate prin decret al Consiliului de Stat, se afiseaza in toate unitatile detinatoare si pe sectii, pentru a putea fi examinata de catre intregul colectiv al oamenilor muncii, in vederea gasirii unor eventuale noi posibilitati de folosire a acestora, in cadrul unitatii.

Afisarea listei se va face timp de doua saptamini si cu cel putin 15 zile inainte de aprobarea scoaterii efective din functiune a fondurilor fixe.

Acesta este un fragment din Decretul nr. 49/1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decret 49/1982:
Art 1 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 2 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 3 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 4 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 5 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 6 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 7 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 8 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 9 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 10 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 11 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 12 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 13 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 14 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 15 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 16 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 17 Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat
;
se încarcă...