Art 3 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe | Decret 49/1982

Acesta este un fragment din Decretul nr. 49/1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Scoaterea din functiune a fondurilor fixe -
Art. 3.
-

Propunerile de scoatere din functiune a fondurilor fixe cu durata de serviciu normata expirata sau care va expira in anul pentru care se fac propunerile, analizate si insusite de organele de conducere colectiva ale unitatilor socialiste de stat, se inainteaza odata cu lucrarile de fundamentare a propunerilor de plan potrivit metodologiei prevazute de lege pentru elaborarea planului national unic de dezvoltare economico-sociala, numai dupa ce organele ierarhic superioare au efectuat toate redistribuirile intre unitatile subordonate acestora.

Propunerile de scoatere din functiune a fondurilor fixe vor fi insotite de masuri concrete privind valorificarea si recuperarea acestora. Pentru fondurile fixe care se propun a fi scoase din functiune se va mentiona atit valoarea lor de inventar, cit si valoarea reziduala, respectiv valoarea ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente, precum si a materialelor valorificabile rezultate din demolarea sau dezmembrarea fondurilor fixe, din care se scad cheltuielile efectuate cu scoaterea efectiva din functiune a acestora.

Ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti examineaza propunerile unitatilor din subordine, in vederea redistribuirii, in conditiile legii, a fondurilor fixe care pot fi utilizate de alte unitati, inclusiv de unitati cu tehnicitate redusa, ateliere-scolare, unitati din sectorul cooperatist, ale industriei mici si micilor meseriasi, in care scop difuzeaza, cu cel putin 60 de zile inainte de analiza, listele fondurilor fixe disponibile propuse pentru scoatere din functiune la ceilalti titulari de plan din economie.

Listele cuprinzind fondurile fixe care nu mai pot fi utilizate in economie si care se propun a fi scoase din functiune se inainteaza, de ministere, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, la Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finantelor si la Inspectoratul General de Stat pentru Investitii-Constructii.

Propunerile de scoatere din functiune se analizeaza sub aspectul incadrarii in prevederile art. 2 din prezentul decret, in vederea prezentarii pentru aprobare a volumului fondurilor fixe cu durata de serviciu normata expirata care urmeaza a fi scoase din functiune in anul urmator, de catre Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, precum si de catre Inspectoratul General de Stat pentru Investitii-Constructii, in ceea ce priveste fondurile fixe de natura constructiilor.

Acesta este un fragment din Decretul nr. 49/1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decret 49/1982:
Art 1 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 2 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 3 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 4 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 5 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 6 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 7 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 8 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 9 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 10 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 11 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 12 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 13 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
;
se încarcă...