Art 25 Dispozitii finale | Decret 49/1982

Acesta este un fragment din Decretul nr. 49/1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispozitii finale -
Art. 25.
-

Constituie contraventie la prevederile prezentului decret urmatoarele fapte, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza cu amenda:

a) de la 3.000 la 10.000 lei, incalcarea prevederilor art. 13;

b) de la 1.000 la 2.000 lei, incalcarea prevederilor art. 19 alineatul final.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul cu atributii de control si inspectie din cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Comitetului de Stat al Planificarii si Inspectoratului General de Stat pentru Investitii-Constructii, de personalul de inspectie financiara al Ministerului Finantelor si de personalul de inspectie al bancilor, anume imputerniciti de conducerile acestor organe.

Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a amenzii se poate face plingere la judecatorie in termen de 15 zile de la comunicare. Contraventiilor prevazute in prezentul articol le sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

Acesta este un fragment din Decretul nr. 49/1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decret 49/1982:
Art 15 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 16 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 17 Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat
Art 18 Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat
Art 19 Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat
Art 20 Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat
Art 21 Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat
Art 22 Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat
Art 23 Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat
Art 24 Dispozitii finale
Art 25 Dispozitii finale
Art 26 Dispozitii finale
Art 27 Dispozitii finale
Art 28 Dispozitii finale
Art 29 Dispozitii finale
Art 30 Dispozitii finale
;
se încarcă...