Art 11 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe | Decret 49/1982

Acesta este un fragment din Decretul nr. 49/1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Scoaterea din functiune a fondurilor fixe -
Art. 11.
-

Scoaterea din functiune a fondurilor fixe cu durata de serviciu normata neexpirata este interzisa.

In mod cu totul exceptional, atunci cind exista aprobari pentru executarea unor obiective noi de investitii ori dezvoltari de capacitati existente, al caror amplasament afecteaza unele fonduri fixe sau in alte situatii temeinic justificate, acestea pot fi scoase din functiune numai dupa aprobare prin decret al Consiliului de Stat, in baza unor fundamentari tehnico-economice si dupa analiza tuturor posibilitatilor de reutilizare in circuitul productiv a fondurilor fixe propuse pentru dezafectare.

In cazul in care pentru executarea unui obiectiv de investitii trebuie scoase din functiune - total sau partial - cladiri, constructii speciale, instalatii, utilaje sau plantatii, propunerile de scoatere din functiune a acestora se supun aprobarii dupa cum urmeaza:

a) prin decretul prezidential de aprobare a notei de comanda, pentru obiectivele de investitii importante;

b) prin decretul prezidential pentru aprobarea listelor de investitii, cuprinzind principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investitii ale caror note de comanda sint in competenta ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, centralelor si intreprinderilor.

In acest scop, notele de comanda precum si listele cu indicatorii care se prezinta Consiliului de Ministri, vor cuprinde si fondurile fixe ce se propun a fi scoase din functiune la fiecare obiectiv de investitii, cu o fundamentare tehnico-economica privind necesitatea acestor dezafectari si cu specificarea aprobarilor existente care stau la baza propunerilor respective.

Valoarea neamortizata a fondurilor fixe care se scot din functiune, potrivit alineatului precedent, se suporta din devizul general al obiectivului de investitii ce urmeaza a se executa; in cazul in care fondurile fixe ce sint afectate de amplasamentul obiectivului respectiv nu sint supuse amortizarii, potrivit legii, valoarea care se include in devizul general se stabileste proportional cu durata de serviciu expirata.

In cazul retelelor electrice si de telecomunicatii sau de alta natura, aeriene sau subterane, care urmeaza sa fie deviate pe alt traseu din cauza executarii unui obiectiv de investitii pe amplasamentul acestora, cheltuielile corespunzatoare de realizare a lor pe noul traseu, inclusiv partea neamortizata a retelelor scoase din functiune, se includ in devizul general al obiectivului de investitii.

Acesta este un fragment din Decretul nr. 49/1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decret 49/1982:
Art 1 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 2 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 3 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 4 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 5 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 6 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 7 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 8 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 9 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 10 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 11 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 12 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 13 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 14 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 15 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 16 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Art 17 Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat
Art 18 Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat
Art 19 Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat
Art 20 Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat
Art 21 Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat
;
se încarcă...