Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 25/1981 privind impozitele si taxele locale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 1982 până la 31 mai 1994, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 27/1994.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Marea Adunarea Nationala adopta prezenta lege.

CAPITOLUL 1 Dispozitii generale

Art. 1. -

Impozitele si taxele locale constituie un mijloc de participare a cetatenilor, a unitatilor socialiste si a altor persoane la autogestiunea localitatilor, la formarea fondurilor banesti necesare finantarii obiectivelor si actiunilor prevazute in planul national unic de dezvoltare economico-sociala.

Art. 2. -

Fondurile banesti constituite din impozitele si taxele locale se utilizeaza pentru realizarea unor obiective si actiuni de care cetatenii si unitatile socialiste beneficiaza in mod direct.

In calitatea lor de proprietari ai mijloacelor de productie, producatori si beneficiari ai bunurilor materiale, oamenii muncii participa la infaptuirea politicii partidului si statului de dezvoltare multilaterala a tuturor localitatilor, la ridicarea gradului de civilizatie al acestora, la utilizarea cu maximum de eficienta a fondurilor materiale si banesti, la cheltuirea cu simt gospodaresc a fondurilor publice, pastrarea integritatii avutului obstesc si inlaturarea oricaror forme de risipa.

Participarea cetatenilor, in procesul autoconducerii, la crearea si utilizare rea fondurilor necesare dezvoltarii edilitar-gospodaresti a localitatii intareste raspunderea cetateneasca fata de nevoile generale ale societatii, constituie contributia acestora la rambursarea catre societate a unei parti din cheltuielile facute, de care cetatenii beneficiaza in mod nemijlocit.

Art. 3. -

Impozitele si taxele locale se utilizeaza, potrivit legii, pentru cresterea gradului de dotare edilitar-gospodareasca a tuturor localitatilor, extinderea si modernizarea drumurilor, sporirea numarului de locuinte si a numarului de locuri in crese si gradinite de copii, dezvoltarea retelei de invatamint, sanatate, cultura si arta, asigurindu-se astfel imbunatatirea permanenta a conditiilor de viata si munca ale intregului popor.

Art. 4. -

Impozitele si taxele locale, cu sursa de venituri ale bugetelor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, stimuleaza raspunderea organelor locale in utilizarea veniturilor proprii, astfel incit aceste venituri sa contribuie la dezvoltarea in ritm sustinut a tuturor localitatilor tarii, in concordanta cu prevederile planului national unic de dezvoltare economico-sociala.

Art. 5. -

Impozitele si taxele locale care se platesc de unitatile socialiste de stat si cooperatiste, precum si de persoanele fizice si juridice altele decit unitatile socialiste, sint cele reglementate prin prezenta lege si anume:

a) impozitul pe cladiri;

b) impozitul pe terenuri din municipii si orase;

c) taxe asupra mijloacelor de transport;

d) taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere;

e) taxe pentru eliberarea autoritatilor in domeniul constructiilor;

f) taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama;

g) taxa pentru sederea in statiunile balneoclimaterice;

h) taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie;

i) taxa pentru detinerea de ciini.

Art. 6. -

Nivelul cotelor de impozit si al taxelor locale, termenele de plata, modul de stabilire si incasare al acestora se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.

Art. 7. -

Nivelul cotelor de impozit si al taxelor se revizuieste cel putin o data la 5 ani, in raport cu dezvoltarea generala a activitatii edilitar-gospodaresti, extinderea si modernizarea retelei de drumuri, cresterea gradului de urbanizare, diversificarea serviciilor prestate populatiei si alte asemenea elemente specifice, precum si in raport cu cresterea veniturilor banesti ale populatiei.

CAPITOLUL 2 Impozitul pe cladiri

Art. 8. -

Sint supuse impozitului pe cladiri, indiferent de locul unde sint situate si de destinatia acestora, cladirile proprietatea persoanelor fizice si a persoanelor juridice altele decit unitatile socialiste, precum si cladirile proprietate de stat aflate in administrarea unitatilor economice de stat, cladirile in folosinta sau, dupa caz, in proprietatea organizatiilor cooperatiste si a celorlalte organizatii obstesti, cu exceptia celor prevazute de lege.

Art. 9. -

Impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea unor cote de impozit asupra valorii de asigurare prin efectul legii, determinata potrivit normelor legale in vigoare.

Impozitul pe cladirile apartinind unitatilor economice de stat, cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti se determina prin aplicarea cotelor de impozit la valoarea de inventar a cladirilor supuse platii acestui impozit.

Art. 10. -

Cotele de impozit pe cladiri se stabilesc in mod diferentiat in functie de destinatia cladirilor, locul unde acestea sint situate si de categoria platitorilor -unitati socialiste, persoane fizice, persoane juridice altele decit unitatile socialiste.

Art. 11. -

In cazul locuintelor proprietate personala, situate in mediul urban, pentru camerele care depasesc numarul membrilor de familie si se incadreaza in limitele prevazute de Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, se aplica cote de impozit majore.

Camerele care depasesc nevoile de locuit ale proprietarului si familiei sale, determinate potrivit Legii nr. 5/1973, vor fi inchiriate de proprietar altor persoane, iar in cazul in care acesta nu le inchiriaza, comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare le pot inchiria persoanelor indreptatite, prin unitati specializate pentru administrarea si inchirierea fondului locativ de stat.

Veniturile obtinute din inchiriere se vor impune potrivit prevederilor legale, neaplicindu-se majorarea cotelor de impozit pentru camerele inchiriate.

Art. 12. -

Pentru cladirile situate in localitatile rurale care trec in categoria oraselor cota de impozit pe cladiri corespunzatoare noii categorii de localitate se aplica incepind cu 1 ianuarie al anului urmator acestei modificari.

CAPITOLUL 3 Impozitul pe terenuri

Art. 13. -

Terenurile proprietatea persoanelor fizice, terenurile proprietate de stat aflate in administrarea unitatilor economice de stat, terenurile proprietatea organizatiilor cooperatiste, a celorlalte organizatii obstesti si a persoanelor juridice altele decit unitatile socialiste, precum si terenurile date in folosinta, situate in municipii, orase si in localitatile componente ale acestora sint supuse impozitului in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Impozitul se stabileste in suma fixa pe metru patrat, diferentiat pe municipii si orase.

Art. 14. -

Terenurile situate in localitatile componente cu caracter agricol ale municipiilor si oraselor, stabilite potrivit legii, terenurile situate in satele care apartin municipiilor si oraselor, precum si terenurile din comunele subordonate, sint supuse impozitului prevazut de Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol.

Art. 15. -

Impozitul pe terenurile situate in orasele care trec in categoria municipiilor sau in comunele care trec in categoria oraselor, dupa caz, se modifica corespunzator noii incadrari a localitatii in care sint terenurile, incepind cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a survenit aceasta modificare.

Art. 16. -

Impozitul pe terenuri prevazut la art. 13 nu se aplica terenurilor pentru care se platesc taxele pentru folosirea terenurilor proprietate de stat sau taxele anuale prevazute de lege.

Art. 17. -

Terenurile improprii a fi constituite sau cultivate, cele folosite pentru recreere sau sport, poligoanelor de trageri, porturile, aeroporturile si alte asemenea, precum si terenurile care deservesc cladirile neimpozabile, nu sint supuse impozitului pe terenuri.

CAPITOLUL 4 Taxe asupra mijloacelor de transport

Art. 18. -

Mijloacele de transport cu tractiune mecanica si mijloacele de transport pe apa, proprietatea persoanelor fizice si a persoanelor juridice altele decit unitatile socialiste, sint supuse unei taxe anuale in conditiile prezentei legi.

Art. 19. -

Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului. Pentru mijloacele de transport pe apa taxa se stabileste diferentiat, in functie de felul mijlocului de transport.

CAPITOLUL 5 Taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere

Art. 20. -

Persoanelor fizice, organizatiile cooperatiste si celelalte organizatii obstesti, precum si persoanele juridice altele decit unitatile socialiste de stat, platesc o taxa zilnica pentru folosirea locurilor publice de desfacere din municipii, orase si comune.

Taxa pentru folosirea locurilor publice de desfacere se stabileste diferentiat, in raport de gradul de dotare a spatiilor puse la dispozitia producatorilor, de natura produselor desfacute, de virsta si specia animalelor aduse spre vinzare, de serviciile prestate populatiei si de suprafata ocupata.

Pentru ocuparea trotuarelor si a strazilor in municipii si orase de catre persoanele fizice si persoanele juridice altele decit unitatile socialiste, in vederea depozitarii diverselor materiale, a vinzarii de produse sau prestarii de servicii ori pentru executarea unor lucrari de constructii, dupa caz, se datoreaza o taxa zilnica in raport cu suprafata ocupata.

Art. 21. -

Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru imbunatatirea si diversificarea serviciilor prestate pentru producatori in piete, tirguri si oboare prin punerea la dispozitie de halate, cintare, galantare, bascule, cosuri, carucioare de transport, spatii de depozitare, de cazare si alte asemenea, pe baza de tarife, stabilite potrivit legii, care sa asigure autofinantarea activitatii respective si o rentabilitate corespunzatoare.

CAPITOLUL 6 Taxe pentru eliberarea autorizatiilor in domeniul constructiilor

Art. 22. -

Autorizatiile eliberate, potrivit legii, persoanelor fizice si persoanelor juridice altele decit unitatile socialiste, pentru construire, transformarea, modificarea, demolarea, amenajarea si repararea terenurilor si constructiilor sau instrainarea constructiilor, eliberarea de copii de pe planurile de constructii sau de pe alte planuri, avize tehnice, ridicari topografice, parcelari si pichetari de terenuri, eliberarea de autorizatii de prelucrare si impartire a terenurilor de catre mostenitori, precum si alte autorizatii in acest domeniu, sint supuse unor taxe, diferentiate in functie de valoarea constructiilor sau instalatiilor, suprafata terenurilor si natura serviciilor prestate.

Pentru prelungirea, in conditiile legi, a valabilitatii autorizatiilor, taxa este de 25 la suta din taxa datorata la eliberarea autorizatiei.

Art. 23. -

Pentru efectuarea unor lucrari care au ca obiect ridicari topografice sau masuratori solicitate de persoanele fizice sau juridice altele decit unitatile socialiste se datoreaza taxe diferentiate in functie de natura serviciului prestat.

CAPITOLUL 7 Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama

Art. 24. -

Persoanele fizice si persoanele juridice altele decit unitatile socialiste, care folosesc mijloacele de publicitate sub forma de afisaj si reclama, datoreaza o taxa in suma fixa pentru fiecare exemplar, diferentiata in functie de dimensiunea afiselor, ale reclamelor tiparite, ale vitrinelor si panourilor de reclama confectionate din orice material.

Pentru publicitatea prin presa taxa se percepe in cota procentuala aplicata la suma incasata de organul de presa.

CAPITOLUL 8 Taxa pentru sederea in statiunile balneo-climaterice

Art. 25. -

Pentru sederea in statiunile balneo-climaterice pe o durata mai mare de 48 ore persoanele fizice in virsta de peste 16 ani datoreaza o taxa fixa stabilita pentru toata durata sederii in statiunea respectiva.

Pentru elevi si studenti taxa se reduce cu 50 la suta.

Art. 26. -

Taxa pentru sederea in statiunile balneo-climaterice nu se datoreaza in cazul cazarii la cabanele turistice aflate in afara statiunilor balneo-climaterice, precum si de catre persoanele care au domiciliul in aceste localitati, cele aflate in deplasare in interesul serviciului, elevii si studentii aflati in practica de productie, in tabere de odihna sau actiuni scolare.

CAPITOLUL 9

Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice,

de arhitectura si arheologice.

Art. 27. -

Pentru vizitarea muzeelor, caselor de odihna, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie, incadrarea ca atare potrivit legii, se stabilesc taxe de vizitare de catre Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste.

Taxele de vizitare se stabilesc diferentiat in functie de valoarea artistica, istorica si arhitecturala a obiectivelor respective.

Art. 28. -

Elevii, studentii si militarii in termen care viziteaza monumentele istorice, de arhitectura si arheologie in grupuri organizate de institutii de invatamint sau de unitati militare, nu datoreaza taxa pentru vizitarea acestor obiective; pentru vizitarea muzeelor si caselor memoriale taxa se reduce cu 50 la suta.

Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste va putea stabili o zi pe saptamina in care taxele de vizitare a muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice vor fi reduse cu pina la 50 la suta.

CAPITOLUL 10 Taxa pentru detinerea de ciini

Art. 29. -

Persoanelor fizice care domiciliaza in localitati rurale sau urbane, care detin mai mult de un ciine de paza pentru o gospodarie, precum si persoanele fizice care detin ciini de agrement si de vinatoare, platesc o taxa anuala diferentiata in raport de numarul ciinilor detinuti si scopul pentru care sint folositi.

Detinerea si cresterea ciinilor in apartamente situate in blocuri de locuinte sau in cladiri cu mai multe apartamente se vor putea face numai cu aprobarea asociatiei de locatari.

CAPITOLUL 11 Dispozitii comune si finale

Art. 30. -

Unitatile economice de stat, organizatiile cooperatiste si celelalte organizatii obstesti, persoanelor fizice, precum si persoanele juridice altele decit unitatile socialiste, sint obligate sa depuna declaratii de impunere la organele financiare ale comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare, dupa caz, in termen de 165 zile de la data dobindirii bunurilor supuse impozitarii sau de la data la care au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului sau taxei datorate.

Art. 31. -

Pentru stabilirea sau perceperea gresita a impozitelor si taxelor reglementate prin prezenta lege se pot face intimpinari la organul financiar care a efectuat impunerea sau in contul caruia s-a incasat taxa.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...