Consiliul de Stat

Decretul nr. 46/1980 privind extragerea si valorificarea aurului din nisipurile aluvionare*)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 februarie 1980 până la 12 ianuarie 1998, fiind abrogat prin Lege 7/1998.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Acest decret a devenit Legea nr. 19/1980.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

Art. 1. -

Extragerea si valorificarea aurului din nisipurile aluvionare se pot efectua, pe baza de autorizatie, de persoane fizice neincadrate in munca, pensionari si membri de familie, denumite in continuare persoane autorizate, in conditiile prezentului decret.

Art. 2. -

Pensionarii pentru limita de virsta, pensionarii invalizi si accidentati de razboi si pensionarii de invaliditate de gradul I si II pot efectua activitatea de extragere si valorificare a aurului din cimpurile aluvionare prin cumularea pensiei, inclusiv pensia suplimentara, cu drepturile banesti cuvenite potrivit prevederilor prezentului decret.

Art. 3. -

Cantitatile de aur si argint in produse miniere, determinate pe baza analizelor de laborator, se predau de persoanele autorizate si se preiau de intreprinderile miniere stabilite de Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei decadal sau ori de cite ori este nevoie, la pretul de 150 lei gramul de aur fin si 7,50 lei gramul de argint fin.

Veniturile realizate de persoanele autorizate in conditiile prezentului decret nu sint impozabile.

Art. 4. -

Persoanele care descopera noi zone aluvionare cu continut de aur si argint, necunoscute, sint obligate sa informeze intreprinderile miniere sau consiliile populare despre existenta acestora.

Art. 5. -

Extragerea si valorificarea nisipurilor aluvionare se excepteaza de la autorizarea privind folosirea apelor.

Art. 6. -

Intreprinderile miniere beneficiare sint obligate sa efectueze toate operatiile decurgind din activitatea de prelucrare miniera si metalurgica, cu cheltuieli minime, fara a depasi nivelul cheltuielilor planificate si nu vor putea incadra personal suplimentar.

Art. 7. -

Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei va organiza activitatea de extragere si valorificare a aurului din nisipurile aluvionare.

Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei, Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania vor prezenta, dupa un an de aplicare experimentala a prevederilor prezentului decret, rezultatele obtinute si vor propune masurile corespunzatoare.

Art. 8. -

Activitatea de extragere si valorificare a aurului din nisipurile aluvionare se organizeaza potrivit regulamentului anexat, care face parte integranta din prezentul decret.

;
se încarcă...