Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 15/1969 pentru aprobarea Decretului nr. 50/1969 privind modificarea Decretului nr. 43/1954 pentru reglementarea pescuitului și protecția fondului piscicol

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 martie 1969

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

EXPUNERE DE MOTIVE

Alăturata lege are drept obiect aprobarea Decretului nr. 50/1969 privind modificarea Decretului nr. 43/1954 pentru reglementarea pescuitului și protecția fondului piscicol, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 15 din 30 ianuarie 1969.

Apărarea fondului piscicol impune, în actuala etapă de dezvoltare a economiei naționale, menținerea incriminării unor fapte care aduc atingere dezvoltării fondului piscicol sau care încalcă dispozițiile privind reglementarea pescuitului.

În urma adoptării de către Marea Adunare Națională a noului cod penal și a Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, infracțiunile specifice ramurii pescuitului și protecției fondului piscicol urmează a fi incluse în actul normativ de bază - Decretul nr. 43/1954 pentru reglementarea pescuitului și protecția fondului piscicol - act normativ din care trebuie eliminate, pe de altă parte, dispozițiile care se referă la contravenții, materie reglementată prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

În acest sens a fost adoptat Decretul nr. 50/1969.

Deoarece normele cuprinse în acest decret au putere de lege, ele au fost supuse spre dezbatere și adoptare Marii Adunări Naționale, în conformitate cu art. 64 pct. 2 din Constituție.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Decretul nr. 50/1969 privind modificarea Decretului nr. 43/1954 pentru reglementarea pescuitului și protecția fondului piscicol.

Această lege a fost votată de Marea Adunare Națională la 14 martie 1969, cu unanimitatea voturilor celor 436 deputați prezenți la ședință.
Președintele Marii Adunări Naționale,
ȘTEFAN VOITEC

București, 14 martie 1969.

Nr. 15.

În conformitate cu dispozițiile art. 57 din Constituția Republicii Socialiste România, semnăm această lege.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 14 martie 1969.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...