Art 34 Procedura de înscriere în cartea funciară | Lege 7/1996

Acesta este un fragment din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Publicitatea imobiliară - Procedura de înscriere în cartea funciară -
Art. 34. -
Jurisprudență, Reviste (8)

(1) În cazul în care o carte funciară urmează a fi întocmită ori completată prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nicio altă carte funciară, precum și în cazul în care o carte funciară a fost distrusă, pierdută ori a devenit nefolosibilă, în tot sau în parte, din diferite cauze, întocmirea, completarea și reconstituirea, după caz, se fac de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesați, pe baza unei încheieri. În acest scop se folosesc toate înscrisurile și documentațiile tehnice existente, privitoare la imobilele în cauză, precum și situația dreptului de proprietate. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Încheierea poate fi atacată, după caz, în condițiile art. 31 alin. (2).

Acesta este un fragment din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 7/1996:
Art 24 Evidența cadastral-juridică
Art 25 Evidența cadastral-juridică
Art 26 Evidența cadastral-juridică
Art 27 Evidența cadastral-juridică
Art 28 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 29 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 30 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 31 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 32 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 33 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 34 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 35 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 36 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 37 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 38 Dispoziții tranzitorii
Art 39 Dispoziții tranzitorii
Art 40 Dispoziții tranzitorii
Art 41 Dispoziții tranzitorii
Art 42 Dispoziții tranzitorii
Art 43 Dispoziții tranzitorii
Art 44 Dispoziții tranzitorii
Reviste:
Anularea numărului cadastral în cazul acțiunilor de carte funciară - Scurte considerații
Studiu de caz - Rectificarea CF în urma unei hotărâri definitive în acțiune în revendicare
Unele aspecte privitoare la acțiunea în rectificare tabulară și procedura rectificării în Cartea Funciară
STUDIU DE CAZ: Rectificarea cărții funciare în urma unei hotărâri definitive în acțiune în revendicare
Anularea numărului cadastral în cazul acțiunilor de carte funciară
Înscrierile în cartea funciară
Plângere împotriva unei încheieri de carte funciară: împotriva cui ne îndreptăm?
Acțiunile de carte funciară. Corelația cu acțiunea în executarea unui antecontract de vânzare-cumpărare
Considerații privind accesiunea imobiliară artificială, cu privire specială asupra situației în care constructorul a constituit un drept de ipotecă asupra construcției
;
se încarcă...